Strona główna/Urząd/Aktualności/Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 15 Marca 2017

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

 

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 15 marca 2017 roku w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2016 r.poz. 1817 z późn. zm.), działającymi na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W związku z powyższym ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

W terminie od 15 marca 2017 roku do 22 marca 2017 roku w/w podmioty mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum trzech organizacji, wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dotyczącego przedmiotowej tematyki.

Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:

 1. w formie pisemnej na adres:
  Urząd
  Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
  ul.
  Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
  (decyduje
  data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta),

 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: br@czerwionka-leszczyny.com.pl

 1. za pośrednictwem faksu pod numerem (32) 43 11 760.

Udzielanie wyjaśnień oraz przyjmowanie wniosków i opinii dotyczących projektu uchwały należy do kompetencji Biura Rady nr tel. 32 42 959 35.


Pliki do pobrania:

 1. Zarządzenienr 127/17 BurmistrzaGminyi MiastaCzerwionka-Leszczynyz dnia 14 marca 2017 roku dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz projekt uchwały

 2. Wzór zgłaszania opinii, wniosków i uwag do projektu uchwały

do góry