Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na 2013 rok

Konkurs projektów w zakresie rozwoju sportu na 2013 rok

Aktualności 9 Stycznia 2013
W dniu 7 stycznia 2013 roku Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wydał Zarządzenie Nr 5 / 13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wspieranych z budżetu gminy w 2013 roku. 
Konkurs projektów obejmuje realizację następujących zadań:

1) realizacji programów szkolenia sportowego,
2) zakupu sprzętu sportowego, 
3) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, 
5) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Zarządzenie dostępne jest w BIP Urzędu Gminy i Miasta Czerwionika-Leszczyny pod adresem internetowym: 
http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

Na przedstawione do realizacji zadania proponuje się przeznaczyć jako wsparcie w formie dotacji środki publiczne w łącznej wysokości 215 000,00 zł.

Wnioski muszą być zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/672/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w z dnia 29 października 2010 roku, z późn. zm., w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wzory wniosków są dostępne bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, ul. Rostka 7, tel. 324312251.

Wnioski na realizację w/w projektów należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej nr 9 w terminie od 7 do 21 stycznia 2013 roku.

Wnioski złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 

Przypomina się o dołączeniu do wniosków wszystkich załączników.

Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega sobie prawo nie rozstrzygnięcia konkursu.
top_baner
do góry