Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Aktualności 10 Grudnia 2009

W dniu 4 grudnia 2009 r., Pan Burmistrz W. Janiszewski wydał Zarządzenie Nr 303/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny realizacji zadań publicznych w 2010 r. 
Konkurs obejmuje realizację zadań w następujących obszarach:

  1. Działania w obszarze ochrony i promocji zdrowia. Zadania realizowane w ramach działań tego obszaru muszą być zgodne z zadaniami określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r., stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/504/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Prob-lemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2010 rok.
  2. Działania w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  3. Działania w obszarze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  4. Działania w obszarze ratownictwa i ochrony ludności.
  5. Działania w obszarze upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Treść niniejszego Zarządzenia zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka–Leszczyny oraz Dzielnic i Sołectw, a treść ogłoszenia o konkursie ponadto na łamach Dziennika Zachodniego w dniu 11 grudnia 2009 r.
Wszelkie informacje w powyższej sprawie można również uzyskać u inspektora Jana Grzegorzycy w Biurze Polityki Społecznej UGiM w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Wolności nr 2a, nr tel. 0324315975

do góry