Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs literacki - MOJE MIASTO-MÓJ DOM

Konkurs literacki - MOJE MIASTO-MÓJ DOM

Aktualności 13 Marca 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Miejski Ośrodek Kultury zapraszają do udziału w konkursie literackim pn. "MOJE MIASTO-MÓJ DOM" zorganizowanym z okazji 50-lecia nadania praw miejskich.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Gatunek literacki: proza, poezja.
3. Treść utworu powinna nawiązywać do hasła konkursu "MOJE MIASTO - MÓJ DOM".
4. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jeden tekst dotychczas niepublikowany w 3 egzemplarzach, nieprzekraczający 5 stron maszynopisu, podpisany imieniem i nazwiskiem.
5. Do prac należy dołączyć : adres, telefon, e-mail oraz krótką notkę biograficzną.
6. Prace konkursowe można dostarczać osobiście do 29 czerwca 2012 roku, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, ul. Wolności 2 
z dopiskiem MOJE MIASTO-MÓJ DOM.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody nastąpi 8 września 2012 roku. 
8. Jury pod przewodnictwem pisarza Stanisława Krawczyka przyzna tylko jedną nagrodę 
w wysokości 300 złotych.
9. Jury zastrzega sobie prawo niewyłonienia zwycięzcy.
10. Egzemplarze nadesłanych prac nie podlegają zwrotowi.
11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy.
12. Autorzy wyrażają zgodę na archiwizację swoich danych osobowych oraz prac.
13. Zgłoszenie do udziału w konkursie traktowane jest jako akceptacja wszystkich punktów regulaminu.
14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
15. Dodatkowe informacje pod nr telefonów 32 4311 634 lub 32 4318 955 wew. 19, 
oraz pod adresem e-mail: mokcl@mokcl.pl

top_baner
do góry