Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs - "Zadbajmy o wodę na wsi"

Konkurs - "Zadbajmy o wodę na wsi"

Aktualności 2 Marca 2016

Ruszyła III edycja konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pn. "Zadbajmy o wodę na wsi".

Głównym celem konkursu jest kształtowanie świadomości mieszkańców co do istotności prawidłowego kształtowania zasobów wodnych na obszarach wiejskich dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych jako organizacji, dzięki którym możliwe staje się utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:

  1. Kategoria I: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

    Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, którzy ukończyli 15. rok życia, przeznaczona dla osób amatorskozajmujących się fotografią.

  2. Kategoria II: najlepsza fotografia pt. Moja wieś nad wodą

    Kategoria otwarta, obejmująca mieszkańców województwa śląskiego, przeznaczaona dla osób, które nie ukończyły 15. roku życia.

  3. Kategoria III: najlepszy plakat naukowy (poster) o tematyce związanej z ochroną wód na obszarach wiejskich województwa śląskiego. Kategoria przeznaczona dla szkół podstawowych oraz gimnazjów działających na terenie województwa śląskiego.

  4. Kategoria IV: najlepsze zadanie inwestycyjne lub praca utrzymaniowa w zakresie melioracji wodnych szczegółowych na terenie województwa śląskiego.

    Kategoria obejmująca spółki wodne i związki spółek wodnych, działające na terenie województwa śląskiego na podstawie przepisów Działu VIISpółki wodne i związki wałowe ustawy z dnia 18.07.2001r. - prawo wodne.

Lautreaci konkursu w kategoriach: I,II,III otrzymają nagrody rzeczowe, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (schemat III).

Natomiast Laureaci konkursu w kategorii IV otrzymają nagrody pieniężne sfinansowane z budżetu województwa śląskiego w wysokości (I miejsce – 10 000 zł, II miejsce – 8 000 zł, III miejsce – 6 000 zł, wyróżnienie 4 000 zł.).

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród rzeczowych odbędzie się na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w II połowie 2016 roku. Tematyka tej konferencji będzie związana z problemami spółek wodnych i prawidłowym utrzymaniem i ekspolatacją urządzeń melioracji wodnych, w tym przede wszystkim szczegółowych.

Więcej informacji:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1395729114&id_menu=642

 

do góry