Strona główna/Urząd/Aktualności/Konkurs: Dzień Wolontariusza 2015

Konkurs: Dzień Wolontariusza 2015

Aktualności 18 Listopada 2015

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny, w ramach  realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zaprasza do udziału w konkursie „Dzień Wolontariusza 2015”.

 

 

Partnerzy realizacji projektu:

 • Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej w Czerwionce-Leszczynach;
 • Fundusz Lokalny „Ramża”;
 • Stowarzyszenie „Jestem”;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej Czerwionka-Leszczyny;
 • Stowarzyszenie Redukowania Bierności;
 • Grupa Biegowa „Luxtorpeda” Czerwionka;
 • Wspólnota Śląska „Ciosek"


Celem Konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych wolontariuszy zamieszkujących Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, którzy za pośrednictwem organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) działają na rzecz pożytku publicznego, w kategoriach:

 1. zaangażowani społecznie w roku 2014/2015 (od grudnia 2014r. do grudnia 2015r.);
 2. za całokształt pracy osób wspierających działalność społeczną w organizacjach pozarządowych;


W Konkursie może wziąć udział każda organizacja pozarządowa, która angażowała wolontariuszy zgodnie z prawem, do działalności statutowej w zakresie pożytku publicznego.

Każda organizacja ma prawo zgłosić trzech wolontariuszy w kategorii 1 oraz jednego w kategorii 2. Organizacja ma prawo również zgłosić swoje kandydatury tylko w jednej z kategorii.

Konkurs trwa od 17 listopada 2015 roku do 29 listopada 2015 roku.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia wraz z opisem maksymalnie trzech wolontariuszy w kategorii 1 oraz jednego w kategorii 2 (pkt 2 regulaminu) na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu, za pomocą:

 1. poczty elektronicznej na adres: czerwionka-leszczyny@cris.org.pl [w tytule e-maila należy wpisać: „konkurs wolontariusze (nazwa organizacji)”] lub,
 2. dostarczenie do pracownika Centrum Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej, który przyjmuje zgłoszenie potwierdzając dokument pieczątką i podpisem.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody dla wolontariuszy w kategorii 1 oraz jedna w kategorii 2. Zwycięzcy konkursu „Dzień Wolontariusza 2015” zostaną zaprezentowani w broszurze informacyjnej wydanej po zorganizowanym wydarzeniu.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 4 grudnia 2015 roku, a wręczenie nagród oraz ogłoszenie wyników odbędzie się podczas wydarzenia „Dzień Wolontariusza 2015”, które odbędzie się w dniu 5 grudnia 2015r. o godz. 16:30 w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 2.

 

Do pobrania:

 1. Regulamin konkursu „Dzień Wolontariusza 2015”
 2. Zgłoszenie do konkursu „Dzień Wolontariusza 2015”
do góry