Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja "Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej"

Konferencja "Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej"

Aktualności 12 Października 2017

10 października w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyła się konferencja „Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej”.

 

„Każda reforma z jednej strony przynosi ze sobą określone skutki, a z drugiej zawsze są to skutki rozłożone w czasie i dopiero w przyszłości będzie można je ocenić. Ciesze się, że dzisiejsza konferencja odbywa się w Czerwionce-Leszczynach, ponieważ nasza gmina zawsze jest otwarta na podejmowanie tak ważnych tematów. Życzę Państwu przyjaznej atmosfery podczas dzisiejszego spotkania, oraz zapraszam do licznych powrotów do Czerwionki-Leszczyn w przyszłości” - powiedział Burmistrz Wiesław Janiszewski, witając uczestników konferencji. Wagę spotkania podkreśliła również Sylwia Bloch, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, przedstawiając działania prowadzone przez ośrodek, które są skierowane do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach z nauczaniem języka mniejszości narodowej.

 

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się Małgorzata Krasuska – Radca Ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Ryszard Karolkiewicz – konsultatnt ds. oświaty w Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Izabela Szczepańska – koordynator Programu Niwki z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, Katarzyna Król – autorka programu z języka mniejszości narodowej w edukacji wczesnoszkolnej oraz dr Katarzyna Michalak z Zakładu Językoznawstwa Stosowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W swoich wystąpieniach poruszyli oni kwestię zmian w nauczaniu języka mniejszości narodowej wynikających z reformy edukacji, funkcjonowania nowej podstawy programowej w tym zakresie oraz roli placówek oświatowych w budowaniu i podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

W województwie śląskim wśród mniejszości narodowych znajdują się mniejszość białoruska, ukraińska, żydowska czy romska, jednak zdecydowanie najwięcej wśród nich jest osób narodowości niemieckiej – 34 799 osób. Z tego powodu właśnie,większość działań Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, ukierunkowana jest na nauczycieli języka niemieckiego. Działania ośrodka skupiają się na rozwiązywaniu problemów, które napotykają nauczyciele podczas pracy z klasą bądź grupą zróżnicowaną kulturowo, etnicznie, religijnie czy regionalnie. W tym celu powstają kolejne wydawnictwa, organizowane są także warsztaty i seminaria.

 

Organizatorami konferencji był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rybniku oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Konferencja oraz warsztaty odbyły się w ramach Programu Niwki - oferty szkoleniowej dla nauczycieli języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, kierowanej do nauczycieli województw śląskiego oraz opolskiego.

top_baner
do góry