Strona główna/Urząd/Aktualności/Konferencja "Falochron - projekt wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych"

Konferencja "Falochron - projekt wczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych"

Aktualności 9 Listopada 2017
7 listopada w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyła się konferencja poświęcona projektowi „Falochron dla Śląska”, skierowana do nauczycieli i pedagogów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach.
 

Falochron jest pomyślany jako projekt profilaktyczny polegający na nakładaniu na jednostkę, rozmaitych podobnych do stref falochronu – wzmocnień – przeciwko przeciwnościom losu. Wzmocnieniem jest wiedza o zagrożeniach i czynnikach ryzyka w środowisku oparta na diagnozie, wiedza na temat czynników chroniących oraz spójne, systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne na terenie szkoły.

„Dzięki programowi Falochron chcielibyśmy na wszystkie działania realizowane już na terenie placówek spojrzeć, jako na działania profilaktyczne. Musimy zdawać sobie sprawę, że profilaktyka zaczyna się od najprostszych działań wykonywanych na rzecz młodych ludzi – mówiła Aleksandra Chudzik, Pełnomocnik ds. społecznych, otwierając konferencję. - Wszystko, co robicie dla naszych dzieci, każdego dnia w szkole, jest niezwykle ważne” – dodała, zwracając się do zebranych nauczycieli.

„Falochron chroni ląd i żyjących na nim ludzi przed nieprzyjaznymi sztormowymi falami – zagrożeniami. Konstrukcja falochronu przypomina czynniki chroniące, kapitał dziecka, z którym wchodzi ono w życie. Jest wzmocnieniem dla obszarów często narażonych na niszczycielską, ślepą siłę przyrody” - tłumaczyła wybór nazwy projektu, Magdalena Wieczorek, jego koordynator, prezentując także jego główne założenia, misję, cele oraz dynamikę. - „Falochron jest pomyślany jako projekt profilaktyczny polegający na nakładaniu na jednostkę, rozmaitych podobnych do stref falochronu – wzmocnień przeciwko przeciwnościom losu. Wzmocnieniem jest wiedza o zagrożeniach i czynnikach ryzyka w środowisku oparta na diagnozie, wiedza na temat czynników chroniących oraz spójne, systemowe działania wychowawcze i profilaktyczne na terenie szkoły” - mówiła, udowadniając, że od samego początku w centrum wszystkich tych działań pozostaje młody człowiek, który każdego dnia mierzy się z nowymi problemami. Oprócz tego, projekt za swój cel uznaje integrację i koordynację działań wszelkich służb, instytucji oraz organizacji podejmujących działania na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży i rozwiązywania problemów społecznych w województwie śląskim. Jednym z elementów Falochronu jest również podniesienie kompetencji i umiejętności wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli zaangażowanych w takie działania na terenie szkół i placówek. Podejmowane działania w tym obszarze mają być zakończone stworzeniem Szkolnych Falochronów, które otoczą młodego człowieka siecią wsparcia.

Podczas konferencji głos zabrali także Dariusz Piotrowski, aspirant sztabowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, który przedstawił jak można wykorzystać procedury prawne podczas postępowania w szkole w przypadku znalezienia lub podejrzenia posiadania przez ucznia substancji psychoaktywnych, zaś podinspektor Cezary Koczy z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim przybliżył zebranym projekt „Drugstop” polegający na transgranicznej współpracy jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową.

do góry