Strona główna/Urząd/Aktualności/Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Aktualności 6 Października 2011

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 04 października 2011r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne). Uchwała przewiduje, że osoby mającew listopadzie i grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.  Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć  wniosek o przyznanie pomocy. Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011r. 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. będzie przyznane po 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. 

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Wszelkich informacji udziela:
Dział Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Dodatków Mieszkaniowych, Stypendiów i Zasiłków Szkolnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach
ul. 3 Maja 36b Czerwionka-Leszczyny 
tel. 032 4318-100, 032 4312-039 wew. 22

do góry