Strona główna/Urząd/Aktualności/Kolejne środki z Unii Europejskiej

Kolejne środki z Unii Europejskiej

Aktualności 29 Czerwca 2009
Występujący i przewidywany rozwój działalności sportowej przez szkoły skłania do ciągłej rozbudowy infrastruktury sportowej, służącej również mieszkańcom. 
Projektem spełniającym powyższe cele jest budowa sali gimnastycznej oraz wielofunkcyjnego boiska przyszkolnego w Stanowicach. Ponadto zmodernizowano kotłownię, szkołę i przedszkole. 
Zadanie pn.: Sala gimnastyczna w Stanowicach jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. 
Wartość projektu to kwota 2 413 863,84 zł
z czego dofinansowanie z EFRR to 1 800 383,25 zł.
do góry