Strona główna/Urząd/Aktualności/Kolejna siłownia pod chmurką

Kolejna siłownia pod chmurką

Aktualności 16 Lipca 2014

Na terenie naszej gminy przybywa siłowni pod chmurką. Kolejne urządzenia do ćwiczeń zamontowane zostały przed paroma dniami w palowickim parku. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego, a o przeznaczeniu środków właśnie na ten cel zadecydowali mieszkańcy sołectwa.

 

„Dzięki funduszowi sołeckiemu w małych środowiskach można realizować oczekiwane przez mieszkańców zadania - mówi sołtys Palowic Bernard Strzoda.  - Po kilku latach funkcjonowania funduszu w naszej gminie, większość spraw związanych z priorytetowo traktowanymi przez mieszkańców sołectwa inwestycjami drogowymi, udało się zrealizować i teraz możemy kierować środki na inne potrzeby”.

 

Sołectwo Palowice znane jest ze swoich walorów turystycznych i rekreacyjnych.

„Mamy tu piękne Pojezierze Palowickie wraz z siecią ścieżek rowerowych, atrakcyjne zabytki, boisko klubu sportowego, w tym roku powstanie wielofunkcyjne boisko przyszkolne, w parku przy zamku utworzono kolorowy plac zabaw, w ubiegłym roku ze środków funduszu sołeckiego zagospodarowaliśmy kolejną część terenu parku na potrzeby rekreacji i wypoczynku, zamontowaliśmy także stół do gry w tenisa” - wylicza B. Strzoda.

Kilka dni temu, rekreacyjna oferta sołectwa poszerzona została o sześć atrakcyjnych urządzeń siłowych, które już cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Realizacja zadania wyniosła ok. 22 tys. zł. Jak zapowiadają palowiczanie, na przyszły rok w sołectwie zaplanowano już dokupienie kolejnych czterech urządzeń.

 

Fundusz sołecki to jeden z mechanizmów zwiększania partycypacji mieszkańców w życiu lokalnej społeczności, od 2010 roku z powodzeniem realizowany w Gminie i Mieście Czerwionka-Leszczyny.

O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpośrednio mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich.

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które spełniają trzy warunki formalne:

służą poprawie warunków życia mieszkańców,

są zadaniami własnymi gminy

są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

 

Jak podkreślają eksperci, celem wyodrębniania funduszu sołeckiego jest pobudzanie aktywności mieszkańców, zwiększanie ich odpowiedzialności za swoje miejscowości, budowanie umiejętności współpracy i kooperacji, diagnozowanie lokalnych problemów i potrzeb, przekazanie władzy i odpowiedzialności niżej, na poziom sołectw - nauka odpowiedzialności za swój budżet, wzmocnienie instytucji sołectwa i zebrania wiejskiego, wyłanianie liderów wiejskich. 

 

do góry