Strona główna/Urząd/Aktualności/Kolejna dotacja dla kościółka w Bełku

Kolejna dotacja dla kościółka w Bełku

Aktualności 1 Lutego 2013

Wczoraj Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach priorytetu: Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków.

Celem projektów ma być zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach priorytetu dotację w kwocie 300 tys. zł otrzymał wniosek dotyczący drugiego etapu prac budowlano - remontowych zabytkowego kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Bełku. 


Celem prac jest uratowanie przed zniszczeniem i przywrócenie dawnej świetności kościoła,
zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego oraz udostępnienie go na cele publiczne.

Zadanie polegało będzie na zabezpieczeniu i konserwacji konstrukcji nawy kościoła i prezbiterium.
Prace te stanowią kontynuację rozpoczętych w 2012 roku robót. Zabezpieczą obiekt i jego otoczenie przed dalszą degradacją.

Realizacja zadania obejmować ma:

naprawę podmurówki i murów fundamentowych, wymianę zbutwiałych bali podwalinowych i ścian
wieńcowych, oszalowania, pokrycia gontowego, impregnację i konserwację zachowanego i nowego
drewna, konserwację elementów metalowych, prace demontażowe wtórnych elementów wystroju,
wzmocnienie struktury drewna w celu zachowania istniejącej polichromii na ścianach i stropie.

Więcej o remoncie kościoła:

http://czerwionka-leszczyny.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=461&cntnt01returnid=16

top_baner
do góry