Strona główna/Urząd/Aktualności/Kolejna Kawiarenka obywatelska

Kolejna Kawiarenka obywatelska

Aktualności 12 Września 2014

Dobre praktyki seniorów z Gliwic. Przewodnicząca Rady Seniorów oraz Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach – Krystyna Jurczewska-Płońska była gościem czwartej kawiarenki obywatelskiej, która odbyła się 25 sierpnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach. Cykl spotkań realizowany jest w ramach projektu „Senior: enter”.

 

Krystyna Jurczewska-Płońska przedstawiła organizację oraz zasady funkcjonowania Rady Seniorów w Gliwicach, w tym przyczyny i cele powołania organu, który pełni funkcję doradczą, opiniodawczą i konsultacyjną przy Prezydencie Miasta Gliwice, cele i zadania Rady Seniorów oraz podejmowane przez seniorów inicjatywy.

 

Od 2009 roku, tj. od czasu powstania, gliwicka rada seniorów między innymi wystąpiła z wnioskami o bezpłatne szczepienia ochronne dla seniorów, opracowała kartę seniora uprawniającą do przyjęć w placówkach medycznych poza kolejnością, doprowadziła do budowy zewnętrznej windy dla niepełnosprawnych, utworzyła miejsca parkingowe, które ułatwiają poruszanie się osób starszych na osiedlu Sikornik, oraz kluby seniora i zespół wolontariuszy działających na osiedlu Trynek (pomagają osobom starszym w formie czytania książek, robienia zakupów itp.), a przede wszystkim uaktywniła seniorów poprzez wizyty w przedszkolach w ramach projektu pt. „Babcia w przedszkolu”, podczas których osoby starsze czytają bajki oraz pomagają przy usypianiu dzieci.

 

 

W dalszej części spotkania Krystyna Jurczewska-Płońska opowiedziała o działającym od 11 lat Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gliwicach, który został założony przez 20-osobową grupę zaangażowanych, a obecnie skupia już ponad 600 osób. Prezes podkreśliła także, że od 2009 roku studenci UTW w Gliwicach są jednocześnie słuchaczami Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, co znalazło odzwierciedlenie w ofercie kierowanej dla osób w wieku 50+. Wiele uwagi poświęciła prowadzonym zajęciom przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach oraz podejmowanych działaniach związanych z integracją międzypokoleniową.Seniorzy z Czerwionki-Leszczyn wykazali duże zainteresowanie tematyką spotkania, padały liczne pytania, które niejednokrotnie były inspiracją do dalszej ożywionej dyskusji. Przede wszystkim zwrócili uwagę na Radę Seniorów, której do powołania bardzo zachęcała K. Jurczewska-Płońska.Kolejne spotkanie w ramach kawiarenki obywatelskiej odbędzie się 29 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach, a jego gościem będzie Damian Mrowiec, Starosta Powiatu Rybnickiego.Projekt "Senior: enter" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

do góry