Strona główna/Urząd/Aktualności/Kierunek na lepszy start – konferencja podsumowująca projekt

Kierunek na lepszy start – konferencja podsumowująca projekt

Aktualności 1 Sierpnia 2011
28 lipca odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Kierunek na lepszy start" realizowany przez Fundusz Lokalny "Ramża" we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą Terapeutyczno - Środowiskową

w Czerwionce-Leszczynach oraz klubem mieszkańców "KROKUS" z Leszczyn.

Na realizację projektu pozyskano ok. 48 tys. zł z puli środków Unii Europejskiej. 

Celem głównym projektu było niwelowanie braków rozwojowych oraz wyrównywanie szans osób w wieku od 15 do 25 lat, niezatrudnionych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności z powodu ubóstwa, przemocy w rodzinie lub alkoholizmu.

"Grupę osób uczestniczących w projekcie wyłoniliśmy spośród podopiecznych świetlic na podstawie przeprowadzonych ankiet diagnozujących motywację i chęć podjęcia zaproponowanych przez nas działań" - wyjaśnia Marcin Stępniak, koordynator projektu.

Poprzez stworzenie szans oraz wyposażenie młodych osób w niezbędną wiedzę i umiejętności oraz kompetencje i predyspozycje przydatne do integracji społecznej i zawodowej, realizatorzy zadania starali się zmniejszyć obszar marginalizacji wśród młodych mieszkańców gminy oraz przyczynić się do spadku wskaźnika osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

"Naszym celem była aktywizacja i integracja młodzieży z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz zapewnienie im "Kierunku na lepszy start". Mamy nadzieję, że uczestnicy projektu zdobyli nową wiedzę i umiejętności, które pomogą im w stawianiu pierwszych kroków na trudnym rynku pracy i starcie w dorosłe życie" – podkreśliła Ewa Kluczniok, prezes Funduszu Lokalnego Ramża.

Od lutego do lipca br. grupa 27 uczestników projektu brała udział w różnorodnych zajęciach, których celem było zwiększenie integracji młodzieży w lokalnej społeczności, zwiększenie poziomu wiedzy i zainteresowania aktywnością sportową, kulturalną i prozdrowotną, zwiększenie aktywizacji społeczno-zawodowej, zmniejszenie postawy pasywno-roszczeniowej, zmniejszenie poczucia "bycia gorszymi", w porównaniu z młodzieżą miejską, zwiększenie możliwości rozwoju umiejętności i zdolności wśród młodzieży z terenu gminy.
W ramach projektu przeprowadzony został cykl zajęć rozwijających zainteresowania młodzieży oraz pozwalających zdobyć nowe kompetencje i umiejętności.

Odbyły się m.in. warsztaty taneczne (np. break-dance, taniec nowoczesny), treningi sztuk walki (Capoeira), zajęcia dydaktyczno-sportowe. Kolejną formą wsparcia zaplanowaną dla uczestników projektu, były warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne obejmujące m.in. tematykę w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej, motywacji do rozwijania swoich zdolności i zainteresowań oraz doskonalenia umiejętności uczenia się i przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

Zajęcia prowadzone były przez doradców zawodowych i pedagogów.

W ramach projektu zorganizowano także integracyjną wycieczkę do Zakopanego oraz emocjonujące rozgrywki paintballowe.
"Cieszę się, że wzięłam udział w projekcie – mówi dziewiętnastoletnia Joanna Wojtas. Szczególnie cenne były dla mnie spotkania z doradcą zawodowym. Jeszcze przez dwa lata będę się uczyć, ale wiem już jak napisać dokumenty aplikacyjne, jak zachowywać się podczas rozmowy o pracę".

Wartość zajęć aktywizacyjno-motywacyjnych podkreśla również Katarzyna Mentel: "Właśnie zaczęłam szukać pracy. Zdobyta wiedza z pewnością mi się przyda. Warsztaty były naprawdę fajne, nie opuściłam ani jednego spotkania" - dodaje.

Podczas konferencji obyły się także prelekcje poświęcone zagadnieniom lokalnego rynku pracy oraz wykluczenia społecznego prowadzone przez Monikę Stępień-Grzegorzycę i Monikę Brachmańską z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wręczono również certyfikaty i drobne upominki dla wszystkich uczestników projektu.
do góry