Strona główna/Urząd/Aktualności/KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY

Aktualności 30 Stycznia 2012

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 28/12 z dnia 27 stycznia 2012r. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały dotyczącej uchylenia uchwały nr XLV/532/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a realizującymi zadania własne Gminy i Miasta w zakresie udzielenia schronienia oraz wyżywienia osobom tego pozbawionym w tym bezdomnym, przebywającym na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Termin konsultacji: 30 styczeń 2012r. - 13 luty 2012r.

Uwagi i opinie do projektu uchwały można zgłaszać:
- w formie pisemnej na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 36b, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wpływu do OPS)
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: ops@czerwionka-leszczyny.com.pl
- za pośrednictwem faksu - nr 32 43 12 039

Do pobrania:

    • Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  z dnia 27 stycznia 2012r.
 
do góry