Strona główna/Urząd/Aktualności/Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

Jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego

Aktualności 20 Maja 2002
Uroczystości jubileuszowe odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury, przy ul. Wolności 2. W imieniu władz miasta i kierownictwa Urzędu zaproszonym Jubilatom serdeczne życzenia składa burmistrz gminy i miasta oraz przewodniczący Rady Miejskiej.

Jubilaci obchodzący 50-lecie pożycia małżeństwa dekorowani są medalami "za długoletnie pożycie małżeńskie" nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jubilaci z dłuższym stażem małżeńskim otrzymują pięknie wydane albumy, a dla wszystkich są nagrody pieniężne, kwiaty i dokumenty pamiątkowe. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy goście pozują do pamiątkowej fotografii, którą bezpłatnie wraz z miesięcznikiem lokalnym Kurier jubilaci otrzymują do domu. Następnie całe grono przechodzi do kawiarni na tradycyjny poczęstunek tj. herbatę, ciastko i lampkę wina, a dalszą uroczystość uprzyjemniają zespoły wokalne miejscowych szkół oraz klubów. Jubilatów, którym stan zdrowia nie pozwala na wzięcie udziału w uroczystości, burmistrz gminy i miasta, jego zastępca lub sekretarz gminy wraz z kierownikiem USC odwiedzają w miejscu zamieszkania. Pary małżeńskie z 25-letnim stażem otrzymują dokumenty pamiątkowe pocztą.

Dla jubilatów, którzy związek małżeński zawierali w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, kierownik USC występuje z wnioskiem o nadanie medalu z urzędu, natomiast jubilaci zawierający małżeństwo poza terenem obecnego miejsca zamieszkania powinni dostarczyć do Urzędu Stanu Cywilnego akt małżeństwa oraz dowody osobiste - najlepiej na pół roku przed datą jubileuszu.
top_baner
do góry