Strona główna/Urząd/Aktualności/Jubileusz 100 rocznicy urodzin Wilhelma Szewczyka

Jubileusz 100 rocznicy urodzin Wilhelma Szewczyka

Aktualności 19 Kwietnia 2016

15 kwietnia w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbył się jubileusz 100. rocznicy urodzin Wilhelma Szewczyka, połączony z 25-leciem Liceum Ogólnokształcącego imienia W. Szewczyka w Czerwionce-Leszczynach.

 

Wilhelm Szewczyk - pisarz, poeta, polityk i działacz społeczny. Młodość spędził w jednym z familoków w Czerwionce, a śląski pejzaż ciągle przewijał się w jego twórczości. Dla upamiętnienia, związanego z Czerwionką-Leszczynami twórcy, w 2016 roku zaplanowano szereg wydarzeń poświęconych Szewczykowi, które stanowiły okazję do przypomnienia poety i jego dzieł, a także szansą głębszej refleksji na temat Śląska. Jednym z nich był piątkowy jubileusz.

 

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Grzegorz Wolnik, Starosta Powiatu Rybnickiego Damian Mrowiec, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z kierownictwem Urzędu Gminy i Miasta, Wicestarosta Powiatu Rybnickiego Marek Profaska, prof. Franciszek Marek, a także członkowie Stowarzyszenia im. Wilhelma Szewczyka. Gościem honorowym była córka pisarza - prof. Grażyna Barbara Szewczyk.

 

„Spotykamy się dziś, aby świętować dwa, jakże ważne dla nas, jubileusze. Liceum w Czerwionce, zgodnie z intencją założycieli placówki, tworzy historię tej ziemi. Nosi przy tym imię związanego z naszą miejscowością pisarza – Wilhelma Szewczyka – piewcy Śląska. Na nas – mieszkańcach Gminy i Miasta spoczywa obowiązek, by o Wilhelmie Szewczyku mówić i wspominać jego dzieła. Cieszę się, że także nasza młodzież realizuje tę powinność” - podkreślił Burmistrz W. Janiszewski.


W czasie programu artystycznego uczniowie świętującej jubileusz placówki przybliżyli gościom nie tylko sylwetkę wybitnego Ślązaka oraz jego twórczość, ale także zaprezentowali, jak inspirowani szerokimi zainteresowaniami patrona, uczniowie rozwijają swoje pasje.

 

Pod wrażeniem występu młodzieży była córka Wilhelma Szewczyka – prof. Barbara Szewczyk. „Trudno mi wyrazić wdzięczność, ale także radość i podziw wobec osób, które stworzyły ten niezwykły program artystyczny. Dziś na nowo przypomniałam sobie moje dzieciństwo i uświadomiłam sobie, że właśnie w tym miejscu rozpoczęło się to, co złożyło się na całą drogę życia mojego ojca. Miłość do ludzi i krajobrazu nad Bierawką spowodowała, że nigdy nie mógł się oderwać od tego miejsca. Kilka dni przed śmiercią chciał jeszcze raz zobaczyć Czerwionkę. Zawsze był tu myślami, ponieważ właśnie w tym miejscu kształtowały się jego pasje, z których uczniowie mogą czerpać dziś całą garścią” - mówiła wzruszona prof. B. Szewczyk.

 

Ćwierćwiecze szkoły stało się okazją do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do stworzenia szkoły i jej rozwoju na przestrzeni lat: byłym dyrektorom, w tym szczególnie pierwszemu dyrektorowi i jednocześnie twórcy placówki - Wiesławowi Janiszewskiemu, byłej dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku - Eugenii Wiatrak, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom. Szczególne podziękowania dyrektor szkoły Natalia Kuś złożyła organowi prowadzącemu szkołę - Starostwu Powiatowemu w Rybniku za wkład w rozwój i modernizację szkoły.

Uroczystości towarzyszyła wystawa poświęcona bieżącej działalności szkoły, obrazująca rozwój młodzieży w szkole.
Natalia Kuś dedykowała piątkowe spotkanie właśnie młodzieży, ponieważ jednym z najważniejszych celów szkoły jest wychowywanie młodych ludzi w poczuciu śląskiej pamięci i tożsamości.

Uroczystość zakończyła się wspomnieniami przyjaciół Wilhelma Szewczyka o pisarzu z Czerwionki.

 

do góry