Strona główna/Urząd/Aktualności/Jesteśmy stąd - mówią przedszkolaki

Jesteśmy stąd - mówią przedszkolaki

Aktualności 8 Kwietnia 2013

W miniony czwartek w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem  Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce – Leszczynach odbył się II Gminny Międzyprzedszkolny Konkurs  Regionalny"Jesteśmy stąd".

"Celem konkursu było rozwijanie aktywności społecznej i budzenie potrzeby wiedzy o miejscu,w którym  się urodziliśmy i żyjemy, budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu  i kultury śląskiej, wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji zmierzającej do kultywowania tradycji śląskich,  ukazanie piękna sztuki śląskiej - muzyki, gwary, stroju śląskiego" - wyjaśnia Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1.

Do konkursu zgłosiło się 8 placówek przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Przedszkole w Bełku, Przedszkole nr 3 im. J. Korczaka, Przedszkole nr 6 Pod Jarzębiną, Przedszkole nr 7 Skarbnikowa Willa,Przedszkole nr 8 "Krasnala Hałabały", Przedszkole Nr 10 im Juliana Tuwima, Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy, a także Przedszkole Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "Promyczek". 

"Wszystkie zespoły zostały profesjonalnie przygotowane i zdobyły maksymalna liczbę punktów. Poziom konkursu był bardzo wysoki. To nauczycielki tak wspaniale przygotowywały uczestników konkursu i potwierdziły tym fakt, że edukacja regionalna jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania" - podsumowuje Maria Gilga, organizatorka konkursu.


Poznawanie dziedzictwa kulturowego, najbliższego środowiska i regionu powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia dziecka. Potrzeba wyczulenia na walory poznawcze regionu i chęć przekazania dzieciom wiedzy o regionie i rodzinnym mieście kształtowana jest więc już na etapie edukacji przedszkolnej. 

Treści z zakresu edukacji regionalnej formują u dzieci poczucie przynależności społecznej - do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. Edukacja regionalna pozwala dzieciom poznać tradycje i zwyczaje śląskie kultywowane w ich rodzinach. Dzieci mają możliwość poznania historii swojego regionu, narodu, dokonań ludzi, a także przyrody i zabytków najbliższego otoczenia.

Za swoją wiedzę, zaangażowanie i rywalizację połączoną z dobrą zabawą wszystkie zespoły nagrodzono dyplomami, upominkami, na dzieci czekał także słodki poczęstunek. Organizatorzy konkursu złożyli również podziękowania wychowawcom i dyrektorom przedszkoli, które włączyły się do wspólnej zabawy. 

"W przyszłym roku szkolnym 2013/2014 planujemy znowu zorganizować takie przedsięwzięcie" - podkreśliły wychowawczynie z Przedszkola nr 1.

do góry