Inwestycje 2008

Aktualności 26 Listopada 2008

W październiku br. w naszej gminie zostały odddane do użytku cztery inwerstycje: największa z nich - zarówno pod względem zakresu zadania, jak i nakładów finansowych - "Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach", następnie "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicacjh", "Termomodernizacja budynku KS "Górnik" Czerwionka – I etap" oraz "Renowacja rowu R w Czerwionce".

PREZENTACJA INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2008 ROKU

Poniżej przedstawiamy charakterystykę wyżej wymienionych inwestycji.

  • Sala gimnastyczna wraz z zapleczem przy Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach

Zakres rzeczowy:

Sala gimnastyczna o wymiarach areny 18 x 36 m
Widownia na 240 miejsc
Zaplecze z szatniami, prysznicami i sanitariatami
Zmiana źródła ogrzewania: z gazowego na dostarczane ciepło z sieci PEC Jastrzębie

Termin realizacji zadania:                                           

Rozpoczęcie: lipiec 2007                                                              

Zakończenie: październik 2008

Koszt i źródła finansowania zadania:

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję: 2 918 759,98 zł

W tym:

- budżet gminy                                                 1 797 325,56 zł

- kredyt                                                                281 434,42 zł

- środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej    840 000,00 zł

Wykonawca:

Zakład Ogólnobudowlany Artur Kiowski, Niezdrowice

 

  • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książenicach

Zakres rzeczowy:

Docieplenie ścian i stropodachów w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu o łącznej powierzchni 2 908,9 m2
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej  powierzchni 43,22 m2
Remont instalacji odgromowej
Wykonanie opaski wokół budynku,
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez zabudowę zaworów termostatycznych oraz automatycznych odpowietrzników,
Wymiana źródła ciepła poprzez zabudowę kotła ekologicznego o wysokim stopniu automatyki,
Zastosowanie źródła energii odnawialnej poprzez zabudowę na dachu budynku solarów wraz z niezbędną instalacją.

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie:  luty 2006 ( rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 15 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania:

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:       823 471,87 zł


W tym:

Budżet gminy                                                         205 867,87 zł

WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki             617 604,00 zł

Wykonawca:

„BUDEXIM” Sp. z o.o. Rybnik

 

  • Termomodernizacja budynku KS „Górnik” Czerwionka – I etap

Zakres rzeczowy:

Docieplenie ścian zewnętrznych  w technologii lekko-mokrej przy pomocy styropianu i stropodachów przy pomocy płyt styropianowych laminowanych oraz płyt z wełny mineralnej o  łącznej powierzchni 2 188,13 m2,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o łącznej powierzchni 298,81 m2,
Remont balustrad i balkonów,
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania: montaż grzejników, zaworów termostatycznych.

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie: Czerwiec 2007 r.  ( rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 2 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania:

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:    955 888,03 zł

W tym:

Budżet Gminy                                                    116 536,88 zł

GFOŚiGW                                                          124 999,15 zł

WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki         714 352,00 zł

Wykonawca:

POL-KATO FHU Marcin Buliński, Katowice

  • Renowacja rowu R w Czerwionce

Zakres rzeczowy:

Wykonanie kanalizacji deszczowej: ujęcie w kolektor cieku wodnego Ø 1000 na długości 315,35 m
Wykonanie studzienki kanalizacyjnej osadnikowej Ø 1800- 1 szt.
Wykonanie studzienek kanalizacyjnych Ø 1600  - 6 szt.

Termin realizacji zadania:

Rozpoczęcie: Maj 2007 r. (rozpoczęcie prac projektowych )

Zakończenie: 15 października 2008 r.

Koszt i źródła finansowania zadania:

Całkowite nakłady poniesione na inwestycję:     958 162,18 zł

W tym:

Budżet Gminy                                                    110 118,62 zł

GFOŚiGW                                                          179 999,56 zł

WFOŚiGW Katowice umorzenie pożyczki         668 044,00 zł

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano – Melioracyjne „TOLOS” Sp.J. Józef Walczak, Piotr Walczak, Żory

do góry