Strona główna/Urząd/Aktualności/Inicjatywa lokalna w Bełku. Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku

Inicjatywa lokalna w Bełku. Nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku

Aktualności 2 Września 2013

Sołectwo Bełk wzbogaciło się o nowe miejsce do rekreacji i wypoczynku. Wszystko za sprawą inicjatywy lokalnej - sprawdzonej już w Bełku formy współpracy pomiędzy Gminą a samymi mieszkańcami.

W sierpniu zakończyła się realizacja projektu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne – I etap". W ramach tego zadania uporządkowano teren mieszczący się obok parkingu od strony wejścia do "Sołtysówki", zakupiono i zamontowano stół betonowy do tenisa stołowego, ławki betonowe oraz kosz na śmieci. Zakupiono także kostkę brukową oraz obrzeża chodnikowe, które położono przy stole oraz koszu.

"W każdym mieście, gminie lub poszczególnych jednostkach zagospodarowuje się tereny na cele rekreacyjne. Służą one mieszkańcom, jako miejsca aktywnego wypoczynku lub pozwalają spędzić wolny czas w spokoju i z dala od codziennych spraw. W Bełku jednak, pomysł realizacji tego typu zadania zrodził się wśród samych mieszkańców sołectwa, którzy w październiku 2012 r. zwrócili się miejscowej organizacji pozarządowej, tj. Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk, o pomoc przy zdobyciu środków na ten cel, a także przy załatwieniu wszelkich formalności w realizacji zadania" - wyjaśnia wiceprezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk Michał Stokłosa.

Inicjatywa lokalna to nowa forma realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami wprowadzona do Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2010 roku. Jeśli społeczność dostrzega potrzebę zrealizowania określonej inwestycji lub działania, może wystąpić w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zasady funkcjonowania projektów realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej określiła Rada Miejska, zaś Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny raz w roku ogłasza nabór wniosków.

Koszty realizacji zadania podzielone są na dwie strony, tj. na właściwą jednostkę terytorialną oraz mieszkańców, którzy złożyli wniosek. Wkład mieszkańców może być niefinansowy - np. w postaci pracy wykonywanej osobiście lub rzeczowej lub finansowy.

W przypadku projektu pn. "Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia na cele rekreacyjne – I etap" mieszkańcy Bełku wnieśli wkład finansowy w kwocie 500 zł oraz swoją pracę społeczną. Przy zagospodarowaniu nowego miejsca do rekreacji i wypoczynku rękawy zakasali: Jolanta Szejka, Jędrzej Teper, Henryk Marcisz, Czesław Szejka, Marek Tryzna, Marcin Roczniak, Bolesław Spendel, Leszek Szejka, Michał Stokłosa, Marcin Ptak, Paweł Zgoll, Michał Janiszewski, oraz najmłodszy uczestnik - niespełna 4-letni Bartosz Stokłosa.

Po działania w charakterze inicjatywy lokalnej bełkowianie sięgnęli już w ubiegłym roku, kiedy to na wniosek mieszkańców, zainstalowano monitoring na "Słonecznym Placu". W bieżącym roku realizowane są jeszcze dwa następne projekty: budowa systemu nawadniającego boiska sportowe na stadionie w Bełku (w realizacji) oraz wykonanie systemu alarmowego w budynkach gospodarczych przy boisku sportowym w Bełku (już zakończony).

"Inicjatywa lokalna wymaga ścisłej współpracy między jednostką samorządu terytorialnego a mieszkańcami - mówi Leszek Szejka, ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk. Przy wszystkich realizowanych zadaniach mieszkańcy otrzymują bowiem wsparcie ze strony Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, który nie tylko udzielił pomocy finansowej, ale za pośrednictwem swych jednostek organizacyjnych, tj. Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pomaga w załatwieniu wielu spraw organizacyjnych i formalnych. Jak podkreślają mieszkańcy, którzy biorą udział w inicjatywach lokalnych na terenie Bełku, wiele zależy od nas samych - podkreśla L. Szejka".

do góry