Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja w sprawie zasiłków dla opiekunów

Informacja w sprawie zasiłków dla opiekunów

Aktualności 15 Maja 2014

W dniu 15 maja 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567).

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520,00 zł, będzie przysługiwał:

1.za okresy od 1 lipca 2013 roku do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku wraz z odsetkami ustawowymi (zgodnie z przepisami prawa cywilnego),

2. od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 roku.

 

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:

1. osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; na osobę wymagającą opieki innej 2.  2. osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego

 

Prawo do zasiłku dla opiekuna będzie ustalane na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.        

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 14 września 2014 roku.

 

Jeżeli w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania orzeczenia. 

Stosowne wnioski oraz inne niezbędne informacje można uzyskać:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach

Dział Świadczeń Rodzinnych

44-230 Czerwionka, ul. 3 Maja 36b

Tel. 032 4318-100

 

Poniedziałek 7.00 – 17.00, Wtorek, Środa, Czwartek 7.00 – 15.30, Piątek 7.00 - 14.00


 


top_baner
do góry