Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy pierwszej w gimnazjum

Informacja o naborze uczniów do integracyjnej klasy pierwszej w gimnazjum

Aktualności 16 Lutego 2015

Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół nr 1 w Czerwionce-Leszczynach informuje, że prowadzi nabór uczniów klasy I integracyjnej gimnazjum na rok szkolny 2015/2016.

 

Klasa integracyjna gimnazjum stanowi szansę dla uczniów niepełnosprawnych gminy na kontynuowanie nauki na III etapie edukacyjnym w warunkach najkorzystniejszych do wszechstronnego rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Szkoła posiada kadre pedagogiczną z odpowiednimi, dodatkowymi kwalifikacjami (oligofrenopedagodzy, surdopedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny). Budynek szkoły dostosowany jest dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową (winda, podjazdy). Ponadto, dogodna jest lokalizacja budynku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych (bezpośrednio przy szkole znajduje się przystanek autobusowy oraz parking dla samochodów, prosty dojazd z różnych obszarów naszej gminy i miasta).

 

 1. Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci niepełnosprawne, posiadające świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o szczególnych wynikach sprawdzianu oraz aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń lub wniosków z załączonym orzeczeniem PPP.

 2. Szkoła przyjmuje dzieci z następującymi niepełnosprawnościami:

  - niepełnosprawność ruchowa

  - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim

  - uczeń słabosłyszący

  - uczeń słabowidzący

  - autyzm, zespół Aspergera.

 3. Do klasy integracyjnej przyjmuje się 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem poradni psycholigiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 4. Szkoła prosi zainteresowanych rodziców uczniów klas VI o jak najszybsze wypełnienie deklaracji uczęszczania dziecka do klasy integracyjnej oraz uaktualnienie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny w PPP Czerwionka-Leszczyny.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 4311 330 w godzinach 7.00 – 16.00 (piątek 7.00 -15.00) lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły.
top_baner
do góry