Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja o likwidacji stowarzyszenia kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza

Informacja o likwidacji stowarzyszenia kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza

Aktualności 24 Stycznia 2018

Likwidator stowarzyszenia kultury fizycznej Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza w likwidacji, z siedzibą w Przegędzy (KRS 0000002083) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 maja 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło uchwałę Nr 1/17 w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia.

 

Do pełnienia funkcji likwidatora wybrany został Michał Stokłosa.

 

Otwarcie likwidacji Stowarzyszenia zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Wedle aktualnej wiedzy likwidatora Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań, jednakże, wzywa się ewentualnych wierzycieli i wszystkie osoby lub podmioty mające jakiekolwiek roszczenia wobec Stowarzyszenia, do ich zgłoszenia najpóźniej do dnia 10.02.2018 r.

 

W sprawach związanych z likwidacją Stowarzyszenia lub zgłaszaniem ewentualnych roszczeń wobec Stowarzyszenia, proszę o kontakt na adres Stowarzyszenia:

ul. Powstańców 15A, 44-238 Przegędza.

 

do góry