Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dotycząca udzielania dotacji dla osób fizycznych na demontaż i utylizację azbestu oraz do budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacja dotycząca udzielania dotacji dla osób fizycznych na demontaż i utylizację azbestu oraz do budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Aktualności 26 Marca 2013

Z dniem 26 marca br. Gmina wdraża procedury związane udzielaniem dotacji celowej dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności do nieruchomości, z budżetu Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny przeznaczonej na:
dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów budynków mieszkalnych  i gospodarczych zawierających azbest, budową instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.
Wysokość dotacji dla osób fizycznych na demontaż i unieszkodliwianie elementów budynków mieszkalnych  i gospodarczych zawierających azbest wyniesie 70 % kosztów inwestycji jednak nie więcej niż 2 500,00 zł, a dla budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych wyniesie 25% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł.
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności ich składania. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji celowej prosimy o zapoznanie się 
z treścią Uchwały Nr XXIX/376/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.

Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą przedprzystąpieniem do realizacji zadania.

Procedura udzielania dotacji:
1. Złożenie wniosku 
2. Podpisanie umowy pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny 
a wnioskodawcą
3. Realizacja zadania
4. Rozliczenie dotacji

Formularze wniosków o przyznanie dotacji dostępne są w Wydziale Ekologii i Zdrowia (Al. św. Barbary 6, Czerwionka-Leszczyny, Zameczek - parter)  oraz bezpośrednio do pobrania ze strony internetowej.

Pliki do pobrania:

  1. Wniosek-azbest
  2. Oświadczenie właściciela-azbest
  3. Oświadczenie przedsiębiorcy-azbest
  4. Wniosek-oczyszczalnia
  5. Oświadczenie właściciela-oczyszczalnia
  6. Oświadczenie instalatora-oczyszczalnia
  7. Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/376/13 z dnia 22 lutego 2013r.
  8. Mapa aglomeracji
do góry