Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych.

Informacja dla właścicieli, zarządców i administratorów obiektów budowlanych.

Aktualności 1 Grudnia 2010

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu właściciele, zarządcy i administratorzy obiektów budowlanych zobowiązani są między innymi do monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropodachach, tarasach użytkowych, balkonach lub tym podobnych elementach budynków mających znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania.
Kontrolę przestrzegania przepisów Rozporządzenia może przeprowadzić Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna i przedstawiciele nadzoru budowlanego.
Poniżej udostępniamy treść Rozporządzenia raz komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 12/09 z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu

Komunikat Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

do góry