Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Informacja dla posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Aktualności 6 Lutego 2015

Ministerstwo Finansów zobowiązało się do zwrotu – w ciągu 30 dni od dnia złożenia zeznania - nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającej z rocznego zeznania podatkowego.  Szybszy zwrot przysługuje dla rodzin wielodzietnych posiadających Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

POD WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZEZNANIA PODATKOWEGO

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Uprawnienie przyznano  na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863). Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  

SKŁADANE ELEKTRONICZNIE DOKUMENTY POTWIERDZONE URZĘDOWYM POŚWIADCZENIEM ODBIORU (UPO), SZYBCIEJ TRAFIAJĄ DO WERYFIKACJI W URZĘDACH, TYM SAMYM PODATNICY MOGĄ RÓWNIEŻ ZNACZNIE SZYBCIEJ OTRZYMAĆ WYKAZANE W ZEZNANIACH NADPŁATY.

Ponadto informujemy, iż w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce – Leszczynach (Czerwionka, ul. 3 Maja 36b) w dniu 9 marca 2015 roku w godz. od 10.00 do 17.00 będzie dyżurować pracownik Urzędu Skarbowego w Rybniku.

W trakcie dyżuru będzie można uzyskać informację dotyczącą rozliczenia podatku dochodowego za 2014 roku (zasad korzystania z ulg i zwolnień), jak również będzie można złożyć zeznanie podatkowe w formie elektronicznej.

Dla wszystkich chcących złożyć zeznanie podatkowe drogą elektroniczną informujemy o następujących danych, które należy przygotować przed składaniem zeznania:

  • PESEL,

  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

  • imię i nazwisko,

  • datę urodzenia,

  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 r.

 

Powyższe dane zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

top_baner
do góry