Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja dla organizacji pozarządowych

Informacja dla organizacji pozarządowych

Aktualności 28 Września 2011
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS we współpracy  z Urzędem Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny zaprasza organizacje pozarzą-dowe z terenu sołectw Bełk, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice do wzięcia udziału w projekcie pt. 

"Inkubator Aktywności Lokalnej w Czerwionce – Leszczynach"

Działania będą realizowane w okresie wrzesień 2011 – luty 2012 i obejmują m. in. 
MOBILNY PUNKT DORADCZY (doradztwo w siedzibie organizacji w zakresie pozyski-wania środków finansowych, pozyskiwania wolontariuszy, doradztwo prawne, księgowe, itp.);
5 SZKOLEŃ (m. in. zarządzanie organizacją pozarządową, pozyskiwanie wolontariuszy, księgowość i zarządzanie finansami);
SPOTKANIA LOKALNE (spotkania pod kierunkiem animatora, który pomoże zaplano-wać wspólne przedsięwzięcia i projekty).

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie www.cris.org.pl , mailowo pod adresami: anna.cebula@cris.org.pl , lub telefonicznie w siedzibie CRIS pod numerem tel. 32 739 55 12 w. 102 
oraz 

w Wydziale Rozwoju Gminy i Miasta mailowo pod adresem: rgim@czerwionka-leszczyny.com.pl   lub pod numerem tel: 32 43 12 251.

                                                                Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie. 

Zgłoszenia na załączonym formularzu można składać do dnia 7.10.2011 roku 
do góry