Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rybniku dot. zmian przepisów dla rolników

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rybniku dot. zmian przepisów dla rolników

Aktualności 2 Listopada 2015

Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej Rybniku dot. zmian przepisów dla rolników:

 -  zmian dla osób uprawnionych do pobierania zasiłku macierzyńskiego,

 - zmian dla odób pobierajacych świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Plik do pobrania:

1. Pełna treść informacji wraz z załącznikami

do góry