Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 11 Maja 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że umowa na wykonanie usługi p.n. „Wykoszenie traw z jej rozdrobieniem z gruntów stanowiących mienie gminne” zostanie zawarta z Panią Sabiną Knopik prowadzącą działalność gospodarczą. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w następujący sposób: nie mniej niż dwóch koszeń w ciągu sezonu letniego 2017r. w następujących terminach bez dodatkowych wezwań:

1)  pierwsze koszenie pełne w terminie do 15 lipca 2017r.,

2)  drugie koszenie wskazanych przez zamawiającego działek w terminie do 30 września 2017r.

Do ww. zadanie nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

do góry