Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 9 Września 2016

Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny – ul. Parkowa 9 – w okresie od 09.09.2016r. do 30.09.2016r. Wywieszono do publicznej wiadomości wykazy następujących nieruchomości:

1) lokali mieszkalnych położonych w obrębie Leszczyny przy ulicach Ligonia oraz Żeromskiego, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców,

2) lokalu użytkowego położonego przy ulicy Morcinka  obręb Leszczyny przeznaczonego do sprzedaży,

3) niezabudowanej działki położonej w rejonie ulicy Górnośląskiej obręb Leszczyny przeznaczonej do sprzedaży.

Wykazy te zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.czerwionka-leszczyny.pl.

do góry