Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 29 Lipca 2016

Burmistrz Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczyny

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

z dnia 21 sierpnia 1997r.

informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta CzerwionkaLeszczynyul. Parkowa 9 –    w okresie od 29.07.2016r. do 19.08.2016r. wywieszono do publicznej wiadomości wykazy:

  • lokali mieszkalnych znajdujących się w obrębie Leszczyn przy ulicy Sienkiewicza oraz w  obrębie Czerwionka przy ulicy 3 Maja przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców,

  •  nieruchomości położonych w obrębie Leszczyny przy ulicach ks. Pojdy i Dworcowej,  przeznaczonych do dzierżawy pod uprawy rolne w trybie bezprzetargowym.

    Wykazy te zostały również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.czerwionka-leszczyny.pl.

 

Pliki do pobrania:

1. Treść informacji

2. Zarządzenie 334/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu loklai mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz obecnych najemców

3. Zarządzenie 335/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 29.07.2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

do góry