Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 9 Września 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku o możliwości składania ofert na zadanie pn. konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2014. zgodnie z uchwałą Nr LII/609/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 3 września 2010 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Termin składania ofert do dnia 30.09.2013 r.

Szczegółowe warunki dotyczące zasad udzielania dotacji zawarte są w ww. uchwale.Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia i Geodezji: tel. 32 42 959 86

do góry