Strona główna/Urząd/Aktualności/Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Aktualności 21 Września 2012

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informuje, że w dniu 21.09.2012 roku, w celu poznania opinii, rozpoczynają się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) działających na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2013 rok.

Zarządzenie Burmistrza nr 306/12 z dnia 20 września 2012 roku roku oraz Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2013 są opublikowane w BIP pod adresem internetowym: http://www.czerwionka-leszczyny.pl/bip/inf_urz/zarzadzenia_burmistrza.html

W terminie od 21 września br., organizacje pozarządowe mogą wyrażać opinie w formie pisemnej lub na wniosek minimum 3 organizacji wnioskować o zorganizowanie bezpośredniego otwartego spotkania dot. przedmiotowej tematyki. Opinie w formie pisemnej można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta, ul. Parkowa nr 9 do dnia 8 października 2012 roku.

Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie Rocznego Programu Współpracy na 2013 rok odpowiedzialny jest Wydział Rozwoju Gminy i Miasta Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Dr Rostka nr 7, tel. 32 4312251.

Nieprzedstawienie przez organizacje opinii we wskazanym terminie oznacza akceptację do realizacji przedstawionego projektu Rocznego Programu Współpracy na 2013 rok.

Burmistrz zajmie własne stanowisko odnośnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta oraz przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach.

Pliki do pobrania:

  1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynyz organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok
  2. Załącznik do projektu uchwały Rady Miejskiej - ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNYZ ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGON ZA 2013 ROK
  3. Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny nr 306/12 z dnia 20 września 2012 roku
do góry