Strona główna/Urząd/Aktualności/Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęła działalność

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęła działalność

Aktualności 9 Kwietnia 2015

Wczoraj, w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czerwionce-Leszczynach na którym Rada się ukonstytuowała. Przewodniczącym Gminnej Rady został wybrany Marcin Stempniak, a Zastępcą Przewodniczącego – Jolanta Szejka.

Rady Działalności Pożytku Publicznego to organy konsultacyjne i opiniodawcze m.in. projektów strategii rozwoju, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dot. sfery zadań publicznych dla potrzeb jednostki samorządu przy której rada działa. Zadania Rady zawarte są w art. 41i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Z 2014 r. nr 1118 z późn. zm. ).

Mam nadzieję, że Gminna Rada będzie brała aktywny udział nie tylko w tworzeniu polityk publicznych na szczeblu lokalnym, ale również przyczyni się do integrowania trzeciego sektora na terenie Gminy – mówił Burmistrz Wiesław Janiszewski na posiedzeniu Rady.

Członkowie Rady wyrazili zgodę na udostępnienie swoich adresów e-mailowych, by organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi, propozycje i opinie dot. współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

 

1.Jolanta Szejkaadres e-mail: jolanta.szejka@gmail.com

2.Grzegorz Wolny  grzegorzwolny@onet.pl

3.Beata Frycz - beatafrycz@onet.eu

4.Marcin Stempniak marcin.stempniak@wp.pl

5.Krystyna Jasiczek- rgim.n@czerwionka-leszczyny.com.pl

6.Jacek Wowra- jackwowr@interia.pl

7.Wojciech Pukowiec - wojciech.pukowiec@interia.pl

8.Agnieszka Warzecha- agnieszka.warzecha@zhp.net.pl

9.Adrian Strzelczyk- a_di2@op.pl

 

do góry