Strona główna/Urząd/Aktualności/Gmina pozyskała kolejne środki na rewitalizację osiedla familoków

Gmina pozyskała kolejne środki na rewitalizację osiedla familoków

Aktualności 21 Marca 2013

Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny otrzymała pulę dodatkowych środków przeznaczonych na realizację projektu rewitalizacji zabytkowego osiedla familoków w Czerwionce.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 16 983 000,92 zł. Dofinansowanie ze środków unijnych z wstępnych 54,99% tj. kwoty 9 256 495,26 zł zostało zwiększone do poziomu 85% tj. kwoty 14 308 094,14 zł.

"To doskonała wiadomość – komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski. - Dzięki podjętym przez nas wysiłkom, otrzymaliśmy dodatkową pulę środków zewnętrznych w wysokości ponad pięciu milionów złotych".

Zwiększenie poziomu dofinansowania jest efektem starań podejmowanych przez burmistrza oraz pracowników Urzędu Gminy i Miasta. 
"Wdrożone przez nas działania, których celem jest zachowanie właściwej struktury dochodów i wydatków przynoszą efekty. Rok 2011 to pierwszy od wielu lat, który zakończył się nadwyżką, a nie deficytem. Jednak, zwiększenie poziomu dofinansowania z UE pozwoli nam ograniczyć koszty wydatkowane z budżetu własnego. Za spory sukces uważam więc możliwość przeprowadzenia tej kosztownej i oczekiwanej inwestycji przy niskim poziomie zaangażowania finansowego ze strony gminy"- wyjaśnia burmistrz.Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do wszczęcia procedur przetargowych dotyczących rewitalizacji osiedla. Jak szacują pracownicy Zarządu Dróg i Służb Komunalnych, przetarg powinien zostać ogłoszony na przełomie kwietnia i maja.

Bezpośrednim celem projektu jest przywrócenie zabytkowemu osiedlu patronackiemu należytej funkcji śródmiejskiej w skali miasta i regionu, oraz walorów rekreacyjnych, turystycznych, społecznych, edukacyjnych i kulturowych.
Projekt przewiduje między innymi poprawę warunków zagospodarowania terenu (dróg wewnętrznych, chodników, placów) i utworzenie przestrzeni publicznej w formie "minirynku" z towarzyszącą infrastrukturą rekreacyjną. Przestrzeń publiczna to przede wszystkim plac rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami ścieżki zdrowia, ścieżki edukacyjnej i skate parku, a także Centrum Informacji Turystycznej (z tradycyjnie umeblowanym śląskim mieszkaniem, pełniącym rolę Izby Tradycji). Całość uzupełniona będzie w elementy małej architektury, zieleń i oświetlenie.

Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

top_baner
do góry