Strona główna/Urząd/Aktualności/Gmina obecna na Open Days 2011

Gmina obecna na Open Days 2011

Aktualności 18 Października 2011

Komitet Regionów i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej już po raz dziewiąty wspólnie zorganizowały Europejski Tydzień Regionów i Miast "Open Days" podczas którego, co roku spotykają się przedstawiciele lokalnych i regionalnych władz z całej Europy. W tegorocznej edycji seminariów i warsztatów wzięli udział przedstawiciele ponad 200 regionów i miast z 35 krajów. W tym także, dzięki pozyskanym z UE środkom, reprezentacja z Czerwionki-Leszczyn.

Ze względu na przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej szczególny nacisk położono na eksponowanie polskiej kultury, turystyki i gospodarki. Jednym z wydarzeń temu służących było "Miasteczko Polskie" zorganizowane w dniach 10-12 października na terenie brukselskiego Parku Pięćdziesięciolecia. W wydarzeniach promocyjnych na terenie polskiej ekspozycji uczestniczyli także przedstawiciele UGiM w Czerwionce-Leszczynach. Reprezentacja gminy brała również udział w konferencjach tematycznych.

Tegoroczne seminaria organizowane w ramach OPEN DAYS odbyły się pod hasłem Inwestując w przyszłość Europy: regiony i miasta na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu.

Konferencje, debaty oraz pozostałe imprezy skupiały się na jednym z trzech priorytetów tematycznych:
1) Europa 2020 - czyli jak polityka spójności przyczynia się do inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu;
2) Jak udoskonalić funkcjonowanie polityki spójności w obecnym oraz kolejnym okresie programowania;
3) Geografia ma znaczenie - podkreślenie znaczenia podejścia terytorialnego w identyfikacji potrzeb i potencjału europejskich władz samorządowych (rozwój miejski; współpraca terytorialna, makro-regiony; współpraca z krajami trzecimi).

OPEN DAYS, jak wyjaśnił José Manuel Barosso podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów inaugurującej Europejski Tydzień  Miast i Regionów to wyjątkowe wydarzenie podczas którego instytucje Unii Europejskiej i przedstawiciele regionów dyskutują wspólnie o przyszłości Europy. 

Udział w sesji inauguracyjnej wzięli przedstawiciele najważniejszych instytucji Unii Europejskiej: Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji REGI, Johannes Hahn, komisarz ds. polityki regionalnej, Mercedes Bresso, przewodnicząca Komitetu Regionów, a także Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, José Manuel Barosso, przewodniczący Komisji Europejskiej, a także minister rozwoju regionalnego RP Elżbieta Bieńkowska.

"Bez wzrostu na szczeblu regionalnym nie będzie rozwoju Unii Europejskiej" - podkreślał Jerzy Buzek.

Open Days stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń, w trakcie którego europejskie miasta i regiony prezentują swoje osiągnięcia zrealizowane przy wykorzystaniu możliwości, jakie oferuje polityka spójności Unii Europejskiej.

Planowane seminaria tematyczne, warsztaty merytoryczne, debaty i wystawy mają na celu zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie wzmacniania konkurencyjności regionalnej, współpracy międzyregionalnej oraz spójności społeczno-ekonomicznej.

top_baner
do góry