Strona główna/Urząd/Aktualności/Gimnazjum nr 4 otrzymało certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie

Gimnazjum nr 4 otrzymało certyfikat 2. stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie

Aktualności 21 Listopada 2011

"Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

15 listopada w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów drugiego stopnia Śląskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. 
Do tej pory tylko dwa gimnazja na terenie województwa śląskiego posiadały certyfikat drugiego stopnia. Teraz do tego wyjątkowego grona szkół dołączyło Gimnazjum nr 4 w Czerwionce-Leszczynach.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: Andrzej Rafa – dyrektor wydziału nadzoru i wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli KO, Ewa Baran – dyrektor wydziału edukacji i nauki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Obecna była także dyrektor Metisu Bożena Bucka oraz członkowie zespołu koordynatorów Barbara Dobias-Mola, Tomasz Wojtasik oraz przedstawiciele ośmiu wyróżnionych szkół z terenu naszego województwa. W imieniu Gimnazjum nr 4 Certyfikat odebrały dyrektor ZS 3 – Małgorzata Marciniak oraz szkolny koordynator projektu Edyta Drejws – Kasza.

Szkoła z Czerwionki rozpoczęła starania o zdobycie certyfikatu we wrześniu 2004 roku, prace koordynowała wówczas wicedyrektor Ewa Szopa, uzyskała ona wraz z zespołem Certyfikat Śląskiej Sieci szkól Promujących Zdrowie w 2005 roku.
Placówka starając się o drugi stopień certyfikatu, musiała wykonać szereg działań: opracować i wdrożyć trzyletni plan pracy dotyczący promocji zdrowia, przedstawiać organizatorom sprawozdania z działań, dokonać autoewaluacji – "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia", dokonać analizy swych mocnych słabych stron. Koordynator musiał także uczestniczyć w wielu szkoleniach organizowanych przez Metis, dokonać prezentacji pracy szkoły podczas podsumowania projektu. 

Do najważniejszych osiągnięć Gimnazjum nr 4 dostrzeżonych przez organizatorów projektu Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie należy zaliczyć m.in. poprawę nawyków żywieniowych zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców gimnazjalistów.

Uczniowie zapytani o działania, które podejmują na co dzień, by cieszyć się zdrowiem bez wahania odpowiadają: "Wiemy co i dlaczego należy jeść, a czego unikać. Mamy świadomość, jak ważny jest ruch – chętnie korzystamy z boisk na orliku i chodzimy na krytą pływalnię".


Ale to nie wszystko. Gimnazjaliści pod opieką nauczycieli zrealizowali film pt. "Na ratunek Bierawce", który dwa lata temu wyświetlany był w Warszawie w ramach projektu realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. "Film poświęcony był przepływającej przez naszą miejscowość rzece Bierawce oraz innym ważnym i pięknym miejscom w gminie. Dawał również odpowiedź, co może zrobić każdy, nawet najmłodszy
mieszkaniec gminy, aby ratować środowisko naturalne i dlaczego
propagowanie postaw proekologicznych jest takie ważne" - wyjaśniają młodzi aktorzy z G4.
Rezultat prac gimnazjalistów wyświetlany był także w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce, a projekcji towarzyszył happening "Na ratunek Bierawce! Musimy wszyscy zacząć działać".

Szkoła organizuje również cykliczne imprezy - gminny Dzień Ziemi czy Pikniki Ekologiczne. 
W ubiegłym roku w G4 zrealizowano projekt edukacyjny dla klas II ,, Zdrowie bez tajemnic", którego celem było promowanie zdrowego stylu życia wśród nastolatków. Gimnazjum prowadzi także stałą współpracę z Centrum Edukacji Obywatelskiej - poprzez działania w ramach ogólnopolskich projektów "Aktywni z natury" i "Patrz i zmieniaj", dotyczących edukacji globalnej, ekologii, zrównoważonego rozwoju, ekorozwoju, ochrony przyrody. 

W ostatnich latach szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami w zakresie biologii, ekologii, zdrowia - uczniowie przygotowywani przez E. Szopę zostawali finalistami lub laureatami gminnych i wojewódzkich konkursów. 

"Na otrzymanie certyfikatu złożyło się wiele działań nauczycieli, uczniów i rodziców – podsumowuje dyrektor ZS nr 3 Małgorzata Marciniak. - Chciałabym przypomnieć także wspaniałą imprezę środowiskową – jaką był festyn szkolny w czerwcu tego roku, podczas którego otwarto zieloną klasę i szkolne arboretum oraz zaprezentowano pasje i umiejętności naszych uczniów. Pokazano także jak można aktywnie i twórczo spędzić czas na świeżym powietrzu.  Przed nami droga po certyfikat krajowy" - dodaje M. Marciniak.

do góry