Strona główna/Urząd/Aktualności/Gala Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Gala Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

Aktualności 19 Kwietnia 2012

Co roku Śląski Kurator Oświaty organizuje Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Podsumowanie konkursów odbyło się w miniony wtorek w Teatrze Ziemi Rybnickiej podczas uroczystej Gali Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra, Wicekurator Oświaty Tadeusz Żesławski oraz pracownicy Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku wręczyli listy gratulacyjne i dyplomy laureatom czternastu Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

W gronie wyróżnionych uczniów znalazło się 11 laureatów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny. Uczniom gratulowali także: obecny podczas gali - Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski oraz dyrektorzy i nauczyciele. Najmłodsza w gronie laureatów była Bogusława Tlołka laureatka konkursu interdyscyplinarnego – język polski z elementami historii, uczennica SP 3 przygotowana do konkursu przez Katarzynę Bociek i Teresę Szwed. Podwójnym laureatem został Piotr Słowik z ZS 4, który osiągnął sukces w konkursie z fizyki pod opieką Anny Dziużańskiej i chemii we współpracy z Moniką Kowalczyk - Bobrek W dziedzinie matematyki najlepsi okazali się uczniowie z Leszczyn – Justyna Michalska z ZS 1, przygotowana do konkursu przez Ewelinę Dziewior oraz wychowankowie Jerzego Kielecha z G 2 – Radosław Szyk i Mateusz Borecki. Laureatami z języka polskiego zostali: Konrad Korus z ZS 3 , przygotowany przez Małgorzatę Pyszny i Paulina Oleś z G 6, której opiekunem była Katarzyna Gałązka. Wielki sukces odnieśli uczniowie ZS 5, zdobywając tytuł laureata czterokrotnie w dziedzinie biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie; Agnieszka Baluch (opiekun Izabela Lipp – Zgryźniak), Małgorzata Zimoń (opiekun Rafał Szczepanek), Aleksandra Koperwas (opiekun Maria Gitner), Julia Jania (opiekun Maria Gitner).

Wszyscy laureaci zgodnie z regulaminem wojewódzkich konkursów przedmiotowych musieli wziąć udział w 3 etapach – szkolnym, rejonowym i wojewódzkim, opanować dokładnie cały materiał przewidziany podstawą programową z danego przedmiotu, ale również zapoznać się z wieloma dodatkowymi lekturami, podręcznikami, poświecić wiele godzin pracy na ćwiczenia, analizy, rozwiązywanie zadań, zyskując na każdym z etapów minimalnie 80 %, 82%, 85 % punktów. Z prezentacji przygotowanej przez pracowników KO wynikało, że tylko 1% uczniów spośród tych , którzy stanęli do 1 etapu uzyskało sukces i tytuł laureata wojewódzkiego konkursu. Najlepszymi miastami województwa, jeśli chodzi o liczbę laureatów są Katowice, Częstochowa, Bielsko – Biała. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku, laureaci premiowani są również oceną celującą z danego przedmiotu oraz przyjmowani są do szkół poza zasadami powszechnej rekrutacji.


Wszyscy laureaci otrzymali zaproszenia wystosowane przez Kuratora Oświaty na śniadanie mistrzów, które odbędzie się 1 czerwca. 

do góry