Strona główna/Urząd/Aktualności/Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

Aktualności 27 Listopada 2012

22 listopada w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się "Forum Sołtysów Województwa Śląskiego".

Podczas spotkania rozmawiano o najważniejszych problemach terenów wiejskich i ich mieszkańców, wręczono także nagrody w konkursie "Piękna wieś województwa śląskiego".

W wydarzeniu uczestniczyli sołtysi z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: Jolanta Szejka - sołtys Bełku, Ryszard Bluszcz - sołtys Szczejkowic, Stanisław Breza - sołtys Stanowic, Marek Szczech - sołtys Książenic oraz burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski.


"Sukces województwa śląskiego w obszarze nowoczesnej gospodarki nie jest możliwy bez wykorzystania kapitału obszarów wiejskich. Strategia rozwoju, nad którą pracujemy, ma być odpowiedzią na wyzwania, którym musi sprostać województwo, po to, by podnieść jakość życia i ograniczyć wykluczenie społeczne mieszkańców wsi. Musimy skoncentrować wysiłki na najważniejszych inwestycjach, które zmodernizują obszary wiejskie i pozwolą na wyrównywanie szans rozwojowych wszystkich subregionów. Dzisiaj najważniejszym zadaniem jest mądre i spójne kształtowanie polityki wzmacniającej potencjał obszarów wiejskich, by stały się regionami konkurencyjnymi"- powiedziała Aleksandra Banasiak, członek Zarządu, otwierając forum.

Zapowiedziała także rozpoczęcie prac nad dokumentem planu rozwoju wsi i rolnictwa. Ma on oddziaływać na gospodarkę, społeczność wiejską oraz środowisko naturalne. Będzie także podstawą do tworzenia podobnych planów na szczeblach lokalnych.

"Wierzę, że ten dokument stanie się swoistym przewodnikiem w budowaniu lepszego województwa śląskiego, które będzie prawdziwym sercem Polski - nowoczesnym regionem z tradycjami, miejscem, w którym warto mieszkać, zakładać rodziny i pracować"- tłumaczyła Aleksandra Banasiak.

Tradycyjnie, podczas forum odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego". W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach: "Najpiękniejsza wieś", "Najpiękniejsza zagroda", "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" oraz "Najlepsza strona internetowa sołectwa". Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk członka Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandry Banasiak oraz radnego Mariana Ormańca odebrali puchary i dyplomy.

Najpiękniejszą wsią okazała się w tym roku Turza Śląska w gminie Gorzyce (powiat wodzisławski). Najpiękniejsza zagroda to gospodarstwo państwa Teresy i Józefa Brzezinów z miejscowości Molna w gminie Ciasna. Za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi uznano utworzenie i wyposażenie Izby Pamięci w Rudnie (gmina Rudziniec). Tytuł najlepszej strony internetowej sołectwa otrzymała strona Lisowic w gminie Pawonków (www.lisowice.com), III miejsce w tej kategorii komisja przyznała portalowi sołectwa Szczejkowice (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny)www.szczejkowice.net 

Nagrodę dla portalu z rąk A. Banasiak i M. Ormańca odebrali – burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny W. Janiszewski oraz sołtys Szczejkowic R. Bluszcz. 

"To było niezwykle uroczyste wydarzenie – komentuje R. Bluszcz. Cieszę się, że nasze wysiłki zostały docenione przez komisję konkursową. Do udziału w uroczystości zaprosiliśmy także panią Barbarę Jeziorowską, właścicielkę sieci sklepów Lewiatan, która sponsorując nasz portal ułatwia nam komunikowanie się ze społecznością i odkrywanie uroków Szczejkowic za pośrednictwem internetu". 

Szczejkowicom przyznano puchar oraz nagrodę w wysokości 1000 zł. "Środki te przeznaczymy na wykonanie i montaż trzech witaczy. Wyrzeźbione przez Waldemara Walento drewniane herby Szczejkowic zostaną zamontowane przy wjeździe do miejscowości wiosną przyszłego roku" - wyjaśnił R.Bluszcz. 

"Forum to konferencja poświęcona omawianiu problemów związanych z rozwojem rolnictwa i aktywizacją środowisk wiejskich na rzecz wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Wydarzenie postrzegam jako cenne miejsce wymiany poglądów i inspiracji do działania. Uczestniczę w forum co roku" - podkreślała J. Szejka, sołtys Bełku. 

Forum sołtysów jest organizowane od 2002 roku. Wzorem lat ubiegłych konferencji towarzyszyły stoiska informacyjne instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich, m.in. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Nieruchomości Rolnych, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Śląskiej Izby Rolniczej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego zaprezentowano dorobek nagrodzonych wsi.

do góry