Strona główna/Urząd/Aktualności/Festiwal Organizacji Pozarządowych

Festiwal Organizacji Pozarządowych

Aktualności 23 Kwietnia 2015

Zapraszamy Państwa do współorganizacji imprezy integracyjno-promującej organizacje pozarządowe z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Impreza odbędzie się 31 maja 2015 tj. w niedzielę od godziny 15.00 do 18.00.

Wszystkie organizacje pozarządowe zainteresowane zaprezentowaniem swojej działalności i aktywnym włączeniem się w przygotowanie imprezy prosimy o nadesłanie zgłoszenia i pomysłu na swoją prezentację (zgodnie z formularzem do pobrania poniżej) do 30 kwietnia 2015 roku na adres mailowy: .

Impreza jest realizowana w ramach projektu „Wspólnie znaczy lepiej. System pracy organizacji pozarządowych i administracji w Czerwionce-Leszczynach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dlatego też Organizator oferuje wsparcie technicznie i organizacyjne wszystkim podmiotom, które zdecydują się zaprezentować podczas imprezy.

 

Załączony formularz zgłoszeniowy składa się z 2 części – merytorycznej, gdzie należy opisać proponowane działania i z kosztorysu na działania dodatkowe (angażujące uczestników), gdzie można wskazać ewentualne koszty związane ze zrealizowaniem opisanych wcześniej działań. Przewidujemy, że każda organizacja przygotowująca działania dla uczestników może wskazać koszty w wysokości od 300-500 zł.

INFORMUJEMY także, że koszty będą weryfikowane przez Organizatora Festiwalu pod kątem racjonalności, proporcjonalności do proponowanych działań oraz z uwzględnieniem możliwości budżetowych projektu. Organizator będzie się kontaktował z organizacją w celu zatwierdzenia proponowanych wydatków i omówienia sposobu zakupu.

 

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z koordynatorem projektu, Januszem Piechoczkiem za pośrednictwem maila: lub telefonicznie 32 739 55 12 wew. 103

 

Do pobrania:

  1. Formularz zgłoszeniowy na Festiwal Organizacji Pozarządowych
  2. Kosztorys materiałow promocyjnych zw. z organizacją imprezy integracyjno-promującej NGO

 

Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                                     

 

do góry