Strona główna/Urząd/Aktualności/Eurostypendium drogą do dyplomu

Eurostypendium drogą do dyplomu

Aktualności 27 Lutego 2009

Starostwo Powiatowe w Rybniku ogłasza nabór stypendystów do projektu systemowego "Eurostypendium drogą do dyplomu" w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Poddziałania "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Do otrzymania stypendium uprawnieni są studenci:

  1. Państwowych i niepaństwowych uczelni wyższych;
  2. Zameldowani na terenie Powiatu Rybnickiego (Program obejmuje obszary zmarginalizowane tj. obszary wiejskie (tereny położone poza granicami administracyjnymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, zdegradowane dzielnice miast i obszarów poprzemysłowych i powojskowych wyznaczonych w Lokalnym Programem Rewitalizacji.);
  3. Pozostający w trudnej sytuacji materialnej (miesięczny dochód przypadający na członka rodziny w 2007 r. nie przekraczający kwoty 504,00 zł lub 583,00 zł netto zgodnie z art.5 ust.17,ust.8a 9 oraz ust.11 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2003r. Nr228, poz.2255 z późn. zm.);

Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne w dniu rozpoczęcia naboru na stroniewww.starostwo.rybnik.pl


Przyjmowanie wniosków codziennie w godzinach urzędowania Starostwa w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku, ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik.
Nabór potrwa od 04 marca do 20 marca 2009 r.
Szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: 032 42 28 300 wew. 57 oraz na stronie www.starostwo.rybnik.pl

UWAGA: ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM STYPENDIUM

do góry