Strona główna/Urząd/Aktualności/Edukacja regionalna w "Promyczku"

Edukacja regionalna w "Promyczku"

Aktualności 20 Marca 2015

Dziś w Przedszkolu nr 1 z Oddziałem  Integracyjnym "Promyczek" w Czerwionce-Leszczynach odbył się Międzyprzedszkolny Konkurs  Regionalny "Jesteśmy stąd". To wydarzenie na stałe wpisało się już w kalendarz imprez organizowanych przez placówkę.

 

"Celem konkursu jest rozwijanie aktywności społecznej, szerzenie wiedzy wiedzy o miejscu,w którym  się urodziliśmy i żyjemy, budzenie przywiązania do rodzinnego krajobrazu  i kultury śląskiej, wyzwalanie aktywności twórczej dzieci i pozytywnej motywacji, zmierzającej do kultywowania tradycji śląskich,  ukazanie piękna sztuki śląskiej - muzyki, gwary, stroju śląskiego" - wyjaśnia Monika Sobieska, dyrektor Przedszkola nr 1. W tym roku konkurs połączono z ukazaniem tradycji witania wiosny i żegnania zimy oraz śląskimi zwyczajami wielkanocnymi.

Do udziału w konkursie zgłosiły się placówki przedszkolne z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Występy maluchów, a także ich stroje i przygotowaną przez placówkę kukłę, symbolizującej zimę marzanny, oceniały jurorki z Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie. 


"Wszystkie zespoły zostały profesjonalnie przygotowane i zdobyły maksymalna liczbę punktów. Poziom konkursu był bardzo wysoki. To nauczycielki tak wspaniale przygotowywały uczestników konkursu i potwierdziły tym fakt, że edukacja regionalna jest bardzo ważnym elementem procesu nauczania" – podsumowała gratulując uczestnikom zabawy Gabriela Gizdoń z Koła Gospodyń Wiejskich w Czuchowie.


„Poznawanie dziedzictwa kulturowego, najbliższego środowiska i regionu powinno odbywać się od najwcześniejszych lat życia dziecka. Treści z zakresu edukacji regionalnej formują u dzieci poczucie przynależności społecznej - do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. Edukacja regionalna pozwala dzieciom poznać tradycje i zwyczaje śląskie kultywowane w ich rodzinach. Dzieci mają możliwość poznania historii swojego regionu, narodu, dokonań ludzi, a także przyrody i zabytków najbliższego otoczenia” - wyjaśnia Maria Gilga, organizatorka konkursu, nauczycielka w Przedszkolu nr 1.

Za swoją wiedzę, zaangażowanie i rywalizację, połączoną z dobrą zabawą, wszystkie zespoły nagrodzono dyplomami, upominkami, na dzieci czekał także słodki poczęstunek. Organizatorzy konkursu złożyli również podziękowania wychowawcom i dyrektorom przedszkoli, które włączyły się do wspólnej zabawy. Gratulacje złożyli także zaproszeni goście – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Andrzej Raudner, radny Grzegorz Płonka, radny Bogdan Knopik oraz Krzysztof Kluczniok, przewodniczący Koła Terenowego Leszczyny Ruchu Autonomii Śląska.do góry