Strona główna/Urząd/Aktualności/E-KOoperacja. Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

E-KOoperacja. Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym

Aktualności 15 Maja 2014

Komenda Hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach ogłasza konkurs plastyczny, który jest częścią projektu „E-Kooperacja” współfinansowanego z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Zadaniem każdej Gromady Zuchowej/ Drużyny Harcerskiej/ Klasy będzie stworzenie makiety wymarzonego miejsca użyteczności publicznej.

 

W związku z coraz większym zanieczyszczeniem środowiska, wszelkie działania zachęcające
do segregacji śmieci, uświadamiające społeczeństwo o istotności dbania o naturę powinny być traktowane priorytetowo.Ważnym jest pokazanie różnorodnych krajobrazów i przystosowań organizmów do różnych siedlisk, dzięki temu wzrosną szanse, u dużej grupy młodzieży, na rozwinięcie zainteresowań w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Wzrasta też wiedza przyrodnicza.

 

W związku z tym Komenda Hufca ZHP w Czerwionce-Leszczynach zachęca wszystkich do udziału
w konkursie plastycznym, który jest częścią projektu „E-Kooperacja” współfinansowanego z budżetu

Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Regulamin kierowany jest do gromad zuchowych, drużyn harcerskich, szkół podstawowych
  oraz wszystkich chętnych zainteresowanych ekologią i sztuką. 1. Cele konkursu:

 • popularyzacja walorów przyrodniczych terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

 • zachęcanie do ekologicznego działania,

 • nauka ekologicznego życia we własnym domu,

 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą,

 • kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,

 • zachęcanie do aktywnej obecności we własnym środowisku.

 

 1. Uczestnicy: konkurs adresowany jest do członków ZHP, uczniów szkół podstawowych
  oraz placówek oświatowych. 1. Obowiązywać będą kategorie:

 • gromada zuchowa

 • drużyna harcerska

 • klasa szkoły podstawowej

 

 1. Techniki prac:

  • prace przestrzenne: makieta terenu użyteczności publicznej (parku, placu zabaw, itd.) – wykonane
   z materiałów wtórnych,

  • prace płaskie: zdjęcie wykonane podczas przygotowywania pracy przestrzennej,

  • mile widziane eksperymenty artystyczne!

 1. Format prac:

 • w pracach przestrzennych - min. Makieta o wymiarach 50 x 50 cm, max do 100 x 100 cm

 • w pracach płaskich – wywołanie/ wydruk zdjęcia w formacie min A3

 

 1. Ilość prac: prosimy o przygotowanie 1 makiety i wybranie 1 zdjęcia. 1. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy oraz zawierającą dane:

 • Imię i nazwisko oraz wiek autorów

 • Adres szkoły (z adresem e-mail),

 • Imię i nazwisko drużynowego/nauczyciela (opiekuna), pod kierunkiem którego praca została wykonana lub informację, że praca została wykonana samodzielnie!

 

 1. Terminy:

 • dostarczania prac:do 01.06.2014

 • obrady jury: pomiędzy 2-10.06.2014

 • Informacja o laureatach i terminie wręczenia nagród zostanie przekazana elektroniczne na adresy mailowe podane w kartach informacyjnych prac (i znajdzie się na stronie internetowej

Hufca Czerwionka-Leszczyny)

 

 1. Nagrody:

Przewidziane są nagrody, dla autorów najlepszych prac w każdej z kategorii:

 • I miejsce: tytuł „E-KO” Gromady/Drużyny/Klasy, pamiątkowy dyplom, statuetka, zestaw gier planszowych, słodki upominek

 • II miejsce: pamiątkowy dyplom, gry planszowe, słodki upominek

 • III miejsce: pamiątkowy dyplom, słodki upominek

Wszystkie Gromady/Drużyny/Klasy, które wezmą udział w konkursie dostaną pamiątkowe dyplomy.

 

 1. Informacje dodatkowe:

 • Prace zniszczone lub nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą podlegały ocenie Jury.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także wykorzystania danych osobowych w informacjach podawanych mediom na temat laureatów konkursu.

 • Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres organizatora.

Nasz adres:

Hufiec ZHP Czerwionka-Leszczyny

ul. 3 Maja 15

44-230 Czerwionka-Leszczyny

e-mail: czerwionka@zhp.pl

 

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt mailowy z koordynatorką projektu
E-Kooperacja – sam. Iwoną Germel: iwona.germel@zhp.net.pl

 

do góry