Strona główna/Urząd/Aktualności/Dyskutowali o roli budżetu obywatelskiego

Dyskutowali o roli budżetu obywatelskiego

Aktualności 8 Marca 2016

Wczoraj w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się pierwsze spotkanie poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego. W szerokim gronie dyskutowano o roli i zadaniach, a także blaskach i cieniach budżetu partycypacyjnego.

W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski wraz z kierownictwem Urzędu oraz naczelnikami wydziałów i dyrektorami jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda wraz z radnymi Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach, przedstawiciele rad sołeckich i dzielnicowych, a także organizacji pozarządowych. Zaproszenie organizatorów przyjęli także praktycy – przedstawiciele samorządów, w których funkcjonuje mechanizm funduszu sołeckiego – Piotr Masłowski, zastępca prezydenta Rybnika oraz Dariusz Szymczak, zastępca prezydenta Wodzisławia Śląskiego.

„Dzisiejsze spotkanie i dyskusja świadczą o odpowiedzialnym podejściu władz samorządowych Czerwionki-Leszczyn do wdrożenia mechanizmu budżetu obywatelskiego. Podkreślenia godna jest troska o wypracowanie jak najlepszego pomysłu na wdrożenie budżetu obywatelskiego w gminie” - zaznaczyła Anna Pomykoł, Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych.

„Każdego roku, kiedy rozpoczynamy konstruowanie i procedowanie budżetu dla sześciu sołectw i czterech dzielnic, które tworzą naszą miejscowość, odpowiedzialnie analizujemy potrzeby i możliwość ich realizacji. Otwierając dyskusję na temat budżetu obywatelskiego, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców i zarazem oddajemy kolejną część współdecydowania o kształcie gminy w ich ręce. Cieszę się, że w dzisiejszym spotkaniu licznie biorą udział reprezentacje różnych środowisk, bo łączyć nas będzie wspólne ustalanie priorytetów dla rozwoju tej gminy” – podkreślił Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Budżet obywatelski to jedna z najskuteczniejszych praktyk współuczestnictwa, mających na celu zaangażowanie mieszkańców w proces zarządzania miastem.Budżet ten jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. Mechanizm skierowany jest do mieszkańców, którzy posiadają własny pomysł na wydanie pieniędzy. W ramach procesu uprawnieni mieszkańcy mają prawo zgłaszać projekty zadań publicznych, dotyczących obszaru ich dzielnicy lub całego miasta, a następnie wybierać w trybie głosowania te zadania, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji.

 

Wyliczając atuty budżetu obywatelskiego Piotr Masłowski wskazał na wzmocnienie procesu demokracji, większe zrozumienie zasad działania administracji lokalnej, wzrost świadomości związanej z funkcjonowaniem budżetu, identyfikację mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania oraz umacnianie więzi społecznych. Największą trudność postrzegał w mnogości procedur administracyjnych.

Dariusz Szymczak podkreślił, że mechanizm wymaga bardzo dobrej organizacji. „ Wszyscy się uczymy i staramy się wypracować najbardziej trafne rozwiązania. W Wodzisławiu Śląskim budżet partycypacyjny realizowany był dwa lata, w tym roku jednak budżetu obywatelskiego nie ma. Chcemy zebrać doświadczenia, zdiagnozować czy formuła, którą przyjęliśmy jest właściwa” - zwrócił uwagę D. Szymczak.

 

W czasie dyskusji poruszano zarówno zalety, jak i wady budżetu obywatelskiego. Goście dzielili się swoimi przemyśleniami i obawami związanymi z wprowadzeniem nowego mechanizmu. Nie zabrakło, oczywiście, entuzjazmu dla zaproponowanego rozwiązania. Członkowie organizacji pozarządowych zapowiedzieli aktywne włączanie się w popularyzację planowanego mechanizmu budżetu obywatelskiego.

 

Co warto podkreślić, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wdrożyła już dwa niezwykle ważne mechanizmy wsparcia inicjatyw mieszkańców: fundusz sołecki oraz inicjatywy lokalne. „Mieszkańcy sami decydują, na co wydane zostaną pieniądze, aktywizują się i włączają w życie społeczności. Mechanizmy te służą także poprawie integracji społeczności lokalnych. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego rozpoczęła się w naszej gminie już w 2010 roku” - powiedział burmistrz.

Gmina współpracuje także z mieszkańcami poprzez kolejne narzędzie, którym jest inicjatywa lokalna. Celem inicjatyw jest realizacja przedsięwzięć poprawiających warunki życia społeczności. Mieszkańcy, jako wnioskodawcy mogą proponować samorządowi realizację niektórych projektów i uczestniczyć we współfinansowaniu ich – także poprzez swoją pracę. Co podkreślono, kolejne rozwiązanie - jeśli zostanie przyjęte -  nie spowoduje likwidacji już wdrożonych rozwiązań.

 

top_baner
do góry