Strona główna/Urząd/Aktualności/Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Rybniku

Aktualności 6 Marca 2012

Informujemy Mieszkańców, że w dniach 8 i 29 marca w godz. od 9.00 do 13.00 
w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przy ul. Parkowej 9 (I piętro, Sala Rady),

pracownicy Urzędu Skarbowego w Rybniku będą pełnić dyżur, 


który ma ułatwić mieszkańcom Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wywiązanie się z obowiązku złożenia zeznań w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2011.

 

W związku z trwającą akcją rozliczeń PIT za 2011 rok, mając na celu sprawną obsługę podatników,

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku informuje:

 

 Godziny urzędowania Urzędu Skarbowego:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,

 - w czwartki dyżur Urzędu w godzinach 15.00-18.00,

- kasa Urzędu czynna od poniedziałku do piatku w godzinach 7.30-14.30.

 Dodatkowe dni i godziny funkcjonowania Urzędu Skarbowego to:

 - "d z i e ń o t w a r t y" - 10 marca 2012r. w godz. 9.00-13.00 ( kasa będzie w tym dniu czynna w godz. 9.00-12.30 );

 - p r a c u j ą c a  s o b o t a – 28 kwietnia 2012r. w godz. 9.00-13.00 ( kasa będzie w tym dniu czynna w godz. 9.00-12.30 );

 - w y d ł u ż o n e  g o d z i n y  p r a c y: czwartek: 26 kwietnia 2012r. w godz. 7.00 - 18.00 ( kasa w tym dniu będzie czynna w godz. 7.30-17.30 ); piątek: 27 kwietnia 2012r. w godz. 7.00 - 18.00 ( kasa w tym dniu będzie czynna w godz. 7.30-17.30 ); poniedziałek: 30 kwietnia 2012r. w godz. 7.00 - 18.00 ( kasa w tym dniu będzie czynna w godz. 7.30-17.30 ).

 W tut. Urzędzie uruchomiono Telefoniczny Punkt Informacyjny w zakresie rozliczenia dochodów uzyskanych w 2011r.: - dla podatników prowadzącyh działalność gospodarczą tel.: (32) 4235800 wew. 140,318,321,324;

- dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej tel.: (32) 4235800 wew. 140,319,320,322.

Ponadto, przypomina się, że w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących rozliczenia podatku dochodowego można zwrócić się do: Krajowej Informacji Podatkowej, wybierając z telefonu stacjonarnego numer 0 801 055 055 lub z telefonu komórkowego numer 22 330 0330 ( od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00).

 Termin składania zeznań za 2011r. upływa z dniem 30 kwietnia 2012r. Termin ten uznaje się za zachowany, jeżeli zeznanie, najpóźniej w dniu 30.04.2012r., zostanie złożone w urzędzie skarbowym lub przesłane elektronicznie za pośrednictwem www.e-deklaracje.gov.pl bądź też w tym dniu zostanie nadane w placówce Poczty Polskiej. Niezłożenie zeznania w terminie podlega karze grzywny. Zgodnie bowiem z treścią art. 56 par. 4 kodeksu karnego skarbowego ( Dz.U z 2007r. Nr 111, poz.765 ze zm. ) podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania nie składa w terminie organowi podatkowemu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Jeżeli z zeznania wynika podatek do zapłaty, termin zapłaty wynikającego z niego kwoty upływa 30 kwietnia 2012. Niewpłacenie podatku w tym terminie powoduje obowiązek uiszczenia odsetek za zwłokę ( art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa - t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ). .

do góry