Strona główna/Urząd/Aktualności/Dodatkowe miejsca w przedszkolach

Dodatkowe miejsca w przedszkolach

Aktualności 19 Sierpnia 2013

W odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny podjął decyzję o uruchomieniu trzech dodatkowych oddziałów finansowanych z budżetu gminy.

Od kilku lat liczba podań o przyjęcie do przedszkola rośnie, a Gmina tworzy coraz więcej miejsc. Wciąż jednak dzieci zapisywane są na tzw. listy rezerwowe. Podczas ostatnich rekrutacji dał znać o sobie nie tylko wyż demograficzny, ale najprawdopodobniej również spadek bezrobocia. Tymczasem, coraz więcej rodziców podejmując pracę, potrzebuje opieki dla dzieci. Zwiększa się także świadomość rodziców i opiekunów, jak ważna jest edukacja przedszkolna dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz jej wpływ na dalszy proces kształcenia.

2013/2014 - to kolejny rok, kiedy decyzją ministerstwa edukacji gmina musiała "zarezerwować" miejsca w przedszkolach dla dwóch roczników – pięcio- i sześciolatków. I to właśnie dzieci z roczników 2007 i 2008 zajmują większość miejsc. W następnej kolejności przyjmowane były dzieci cztero- i trzyletnie.

"Staramy się jednak na bieżąco i w miarę możliwości finansowych gminy reagować na potrzeby zgłaszane przez rodziców dzieci" - mówi burmistrz Wiesław Janiszewski. Zwiększone zainteresowanie miejscami w przedszkolach nie pozostaje więc bez odpowiedzi ze strony Gminy.

Przypomnijmy, że Gmina realizowała dwa projektu unijne, w ramach których uruchomiono aż 6 oddziałów przedszkolnych dla trzy- i czterolatków. Kiedy skończyły się pieniądze z Unii, funkcjonowanie oddziałów przejął budżet gminy. To koszty porównywalne z uruchomieniem kolejnego dużego przedszkola w naszej miejscowości.

W ubiegłym roku również powstały dwa nowe oddziały - jeden w Czerwionce, a drugi w Leszczynach. W tych dzielnicach bowiem było największe zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach.

Także i w tym roku, po zakończeniu analiz uwzględniających także możliwości organizacyjne placówek, burmistrz podjął decyzję, która stanowić ma odpowiedź na potrzeby rodziców przedszkolaków.

Gmina przekaże z budżetu środki na uruchomienie aż trzech nowych oddziałów. Powstaną one w Przedszkolu nr 10 – dzielnica Czerwionka, Przedszkolu nr 3 – dzielnica Leszczyny oraz w szkole w Przegędzy.

W Przedszkolu nr 10 na liście oczekujących znalazło się 69 dzieci, a w Przedszkolu nr 3 – 54.

Roczny koszt funkcjonowania dodatkowego oddziału wynosi około 80-100 tys zł.

Zgodnie z zapowiedzią ministerstwa edukacji, od 1 września 2014 do szkoły pójdą dzieci sześcioletnie urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku, natomiast dzieci urodzone między lipcem a grudniem 2008 obowiązkową edukację szkolną rozpoczną od 1 września 2015 roku razem z całym rocznikiem dzieci sześcioletnich. Wraz z odejściem części sześciolatków do szkół, od przyszłego roku szkolnego zwolnić ma się znaczna liczba miejsc w placówkach przedszkolnych.

do góry