Strona główna/Urząd/Aktualności/Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

Debatowali o możliwościach współpracy międzysektorowej

Aktualności 23 Czerwca 2014
 

W dniach 13-14 czerwca br. w Wiśle, odbyło się seminarium partycypacyjne realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innymwymiarze, wdrażanego przez Forum Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego wraz ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą
w Rybniku.

Tematem przewodnim seminarium, które było prowadzone przez 4 trenerów zajmujących się współpracą międzysektorową pomiędzy administracją publiczną i sektorem pozarządowym, były zagadnienia dotyczące komunikacji i relacji w gminie/powiecie w aspekcie działalności pożytku publicznego, pomiędzy urzędnikami i społecznikami/mieszkańcami.

Uczestnicy spotkania debatowali również o identyfikacji i zarządzaniu ograniczeniami, które występują w otoczeniu, w tym m.in. stereotypy, role, ryzyka czy wzajemna edukacja przedstawicieli dwóch sektorów. Cele seminarium, realizowanego przy wykorzystaniu metody prognozowania Foresight, były spójne z celami projektu partnerskiego tj. wypracowaniem, upowszechnianiem, wdrożeniem i oceną standardów działania oraz współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w obszarze polityk publicznych i partycypacji mieszkańców w rozwoju lokalnym na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego.

 

„Zapraszamy uczestników projektu oraz pozostałe zainteresowane osoby, będące pracownikami jednostek samorządu terytorialnego bądź organizacji społecznych z terenu subregionu zachodniego do włączenia się we wspólne działania ukierunkowane na rozwój wspólnot lokalnych przy współpracy samorządów i organizacji pozarządowych. W najbliższym czasie zaplanowano warsztaty tematyczne, panele eksperckie, wizytę studyjną oraz konkurs na 3 inicjatywy dla mieszkańców po 10 tys zł” - zachęca Marcin Stempniak, kierownik projektu "Międzysektorowa współpraca czyli wspólnota samorządowa w innym wymiarze".

 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych partnerów projektu: http://www.federacja.slask.pl/ oraz http://www.subregion.pl/

 

W projekcie uczestniczą także przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacji pozarządowych z terenu Czerwionki-Leszczyn.

top_baner
do góry