Strona główna/Urząd/Aktualności/Darmowe doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu TRASA 78 – ZE ŚLĄSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIE

Darmowe doradztwo dla organizacji pozarządowych w ramach projektu TRASA 78 – ZE ŚLĄSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIE

Aktualności 22 Marca 2012

W ramach projektu o nazwie "Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie" prowadzone są Inkubatory Trzeciego Sektora, które zmierzają do wsparcia i rozwoju organizacji pozarządowych. Oferta projektu obejmuje m.in. usługi doradcze dla NGO z województwa śląskiego i świętokrzyskiego. Z pomocy bezpłatnie mogą zatem skorzystać m.in. organizacje takie jak – kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, a także inne większe czy mniejsze stowarzyszenia i fundacje. 

Na czym polega pomoc doradcy?

Wszyscy zainteresowani skorzystać mogą z doradztwa z zakresu:

 • Podstawowych zasad działania organizacji pozarządowej;
 • Zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej;
 • Krajowych i zagranicznych źródeł finansowania bieżącej działalności organizacji;
 • Konstruowania i rozliczania ofert z realizacji zadań publicznych;
 • Wsparcia w pisaniu i rozliczaniu projektów;
 • Obowiązków sprawozdawczych;
 • Konsultacji wniosków o dofinansowanie;
 • Konsultacji statutów;
 • Budowania partnerstw lokalnych;
 • Zagadnień prawnych związanych z organizacjami pozarządowymi;
 • Współpracy z wolontariuszami.


Projekt "Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie" będzie kontynuowany aż do końca 2014 roku. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Miastem Gliwice oraz Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet, a współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.cris.org.pl/projekty/zobacz/Trasa-78-ze-slaskiego-w-swietokrzyskie

Obecnie w powiecie rybnickim ogłoszony jest konkurs "Działaj Lokalnie". W ramach swoich działań doradcy mogą bezpłatnie wspomóc organizacje w pozyskaniu środków z ww. konkursu. Szczegóły na temat realizowanego programu dla powiatu rybnickiego znajdują się na stronie Funduszu Lokalnego Ramża:

http://www.ramza.org/aktualnosci/83/program-dzialaj-lokalnie-vii-startuje.htm 

W celu skontaktowania się z doradcą prosimy dzwonić do siedziby biura CRIS, tel.: 32 739-55-12 lub bezpośrednio kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną:

Projekt „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


top_baner
do góry