Strona główna/Urząd/Aktualności/Dalsze prace remontowe zabytkowego kościoła w Bełku

Dalsze prace remontowe zabytkowego kościoła w Bełku

Aktualności 21 Sierpnia 2013

Na terenie zabytkowego kościoła w Bełku trwają prace remontowe. To kolejny etap renowacji obiektu.

"Bełkowski drewniany kościół jest jednym z najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków zlokalizowanych na terenie gminy, cała społeczność dokłada więc starań, aby obiekt odzyskał dawny blask. Remont ma mieć charakter kompleksowy i zabezpieczyć zabytek na następne dziesięciolecia" - mówi Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wiesław Janiszewski.

Ratowanie kościoła umożliwiły pozyskane środki zewnętrzne. To trudny, rozległy i kosztowny remont, nie udałoby się przeprowadzić tak skomplikowanych prac ze środków parafii.

Realizację zadania zapoczątkowała dotacja, którą w 2010 roku przekazała Gmina. Ponad 24 tys. zł przeznaczono na dokumentację projektową remontu kościoła.

Gmina oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Bełk wspierają także właściciela zabytku - parafię w podejmowaniu starań o fundusze zewnętrzne.

Na początku 2012 roku pozyskano łącznie 275 tys. zł. Dotację przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zadanie wsparł także Urząd Marszałkowski i po raz kolejny – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. W ubiegłym roku rozpoczęto więc prace na terenie kościoła.

Znaczną cześć pozyskanych środków pochłonął jednak remont wieży kościelnej – okazało się, ze ta część zabytku jest w najgorszym stanie technicznym i wymaga pilnej interwencji.

Konieczne okazało się aplikowanie o kolejne fundusze.

Po raz drugi zabytek wsparło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazując na prace remontowe kwotę 300 tys. zł. Wnioskodawca - parafia zabiega także o 70 tys. zł z puli Urzędu Marszałkowskiego. Przed paroma tygodniami wykonawca rozpoczął kolejne prace – obejmują one remont nawy i prezbiterium, a także wnętrze kościoła.

W ramach zadania planuje się: naprawę podmurówki i murów fundamentowych, wymianę zbutwiałych bali podwalinowych i ścian wieńcowych, oszalowania, pokrycia gontowego, impregnację i konserwację zachowanego i nowego drewna, konserwację elementów metalowych, prace demontażowe wtórnych elementów wystroju, wzmocnienie struktury drewna w celu zachowania istniejącej polichromii na ścianach i stropie, remont ocieplenia sklepienia nad nawą i prezbiterium, usunięcie wtórnych drewnianych boazerii na ścianach nawy i prezbiterium oraz wymianę podłogi, wymianę oszalowania ścian z desek i gontu na dachu nawy, prezbiterium i zakrystii, remont sobotów, impregnację i konserwację elementów konstrukcji więźby dachowej, ścian wieńcowych oraz całości pokrycia.

"Kościół w Bełku to nasze wspólne dziedzictwo kulturowe. Obiekt jest bezcenny - podkreśla ks. dr Leszek Makówka, historyk sztuki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Architektury i Sztuki Sakralnej w Katowicach. - Jest jednym z nielicznych zabytków "in situ", czyli zachowanych w miejscu, w którym został wybudowany. 1/3 drewnianych kościołów jest przenoszona, co ma niestety wpływ na obniżenie wartości zabytku".

Na uwagę zasługuje także wyposażenie kościoła – z ołtarzem z 1610 roku. Obiekt otoczony jest zabytkowym cmentarzem z nagrobkami z XIX wieku, a w przykościelnym murze zamocowano w XVII w. tzw. kuny przeznaczone do zakuwania grzeszników i wystawiania ich na widok publiczny.

Z kościołem i sąsiadującym z nim Kopcem Lukasów wiążą się także liczne legendy i opowieści. Jedna z nich mówi o podziemnym przejściu łączącym kościół z kopcem.

Wartość historyczna zabytku, ale także szereg podań i opowieści związanych z miejscem sprawia, że obiekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem historyków, turystów i blogerów.

Po zakończeniu prac remontowych nieużytkowany obecnie zabytek ma zostać udostępniony dla zwiedzających. W kościele mają odbywać się także msze święte i nabożeństwa.

top_baner
do góry