Strona główna/Urząd/Aktualności/Czy śmietniki muszą szpecić naszą przestrzeń?

Czy śmietniki muszą szpecić naszą przestrzeń?

Aktualności 8 Czerwca 2017
Okolice śmietników w zabudowie wielorodzinnej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, niestety, odstraszają swoim wyglądem. Chodzi głównie o wystawiane wielkogabaryty i odpady poremontowe. Aby temu zapobiec, należy stosować się do regulaminu utrzymania czystości oraz obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów.

 

Prowadzona w tym zakresie edukacja przyniosła częściowe rezultaty. W porównaniu do lat ubiegłych, porządek przy śmietnikach poprawił się, jednak nadal, spacerując po osiedlu spotykamy miejsca, gdzie notorycznie zalegają śmieci. Wśród nich bardzo często znajdują się odpady wielkogabarytowe oraz poremontowe, wystawiane prze mieszkańców.

15 maja br. w asyście Straży Miejskiej, pracowników Wydziału Gospodarowania Odpadami oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzono kontrolę okolicznych śmietników w dzielnicy Leszczyny. Widok, jaki zastali urzędnicy na większości śmietników przedstawiają zdjęcia. Co niezwykle istotne, planowy odbiór odpadów miał miejsce w piątek, 12 maja. Wystarczyły zatem zaledwie dwa dni, żeby sterty śmieci pojawiły się przy śmietnikach.

Kolejnym problemem są odpady poremontowe, składowane nieustannie do śmietników przydomowych, chociaż zgodnie z regulaminem, nigdy trafić tam nie powinny. Należy oddawać je do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), gdzie powinny trafiać wspólnie ze zużytym sprzętem elektrycznym, a także selektywnymi i wielkogabarytowymi odpadami, które chcemy oddać w innym terminie, niż wynikającym z harmonogramu (inna możliwość zutylizowania odpadów poremontowych to zgłoszenie takiej potrzeby w urzędzie i zakup tzw. big-baga).

Administratorzy budynków co jakiś czas własnymi siłami sprzątają zalegające przy śmietnikach odpady, co przysparza im dodatkowych kosztów. Ze względu na notoryczne zaśmiecanie terenu wokół śmietników postanowiono, że prowadzone będą cykliczne kontrole, które w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, mogą skutkować nałożeniem kary finansowej. Urzędnicy apelują do wszystkich mieszkańców, by zachowali porządek wokół śmietników i zgłaszali wszystkie nieprawidłowości do Straży Miejskiej pod numerem telefonu (32) 43 11 928.

Nowy system gospodarowania odpadami obowiązuje już prawie od czterech lat. W tym okresie mieliśmy czas na zapoznanie się z zasadami segregacji i odbioru odpadów. Co niezwykle ważne, specjalnie dla mieszkańców gminy przygotowano aplikację „Wywozik Czerwionka-Leszczyny”, przypominającą o datach wywozu odpadów, wyjaśniającą, co zrobić z odpadami, które nie mogą trafić do przydomowego śmietnika oraz podpowiadającą, jak właściwie segregować odpady. Jest ona dostępna za darmo, można pobrać ją ze sklepów Google Play/App Store/Windows Phone. Po jej zainstalowaniu nie będzie grozić nam, że zapomnimy o terminie wywozu śmieci – przypomni nam o tym nasz telefon.

Głównym przesłaniem licznych akcji proekologicznych prowadzonych dla najmłodszych mieszkańców gminy jest uzmysłowienie im, że wygląd ich najbliższego otoczenia zależy głównie od nich samych. Warto, abyśmy pamiętali o tym wszyscy, niezależnie od wieku. Reagujmy także, kiedy widzimy, że ktoś zaśmieca przestrzeń, w której żyjemy i chcemy wypoczywać, ciesząc się czystym środowiskiem.

 

top_baner
do góry